• مقایسه کیف پول‌های موبایلی برتر دنیا در سال ۲۰۱۸

    مقایسه کیف پول‌های موبایلی برتر دنیا در سال ۲۰۱۸
    با پیشرفت و توسعه جامعه بدون پول نقد، ارائه‌دهندگان موبایل باید قابلیت‌های لازم برای تحقق جامعه بدون پول نقد را فراهم کنند. به این منظور، کیف پول‌های موبایلی باید خدمات بیشتر و بیشتری به کاربران ارائه دهند.
    ۱۳۹۷/۴/۶

    اطلاعات تصویری