• ​سیاوش زراعتی در ادامه بازدیدها از شعب بانک صادرات ایران عنوان کرد:

    وصول مطالبات جلوگیری از انحراف منابع عمومی است

    وصول مطالبات جلوگیری از انحراف منابع عمومی است
    مدیرعامل بانک صادرات ایران، در ادامه بازدیدهای خود از شعب مناطق مختلف تهران، با تاکید بر وصول مطالبات به عنوان مهمترین مولفه نقشه راه بانک در راستای بازیابی توان پرداخت تسهیلات به بخش های مولد کشور، اظهار امیدواری کرد که مصوبه اخیر کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی در خصوص تهاتر مطالبات بانک ها، نقش موثری در کاهش مطالبات معوق ایفا کند.
    ۱۳۹۶/۱۰/۲۱

    اطلاعات تصویری