• فیلم / آماری جالب از هزینه های شعب سنتی و راهکار Branch Transformation

  فیلم / آماری جالب از هزینه های شعب سنتی و راهکار Branch Transformation
  عصربانک : تبدیل و تحول شعب ، مفهوم جدیدی است که خبر از تحولات بزرگی در بانکها می دهد.بانکهای سنتی با افزایش هزینه های شعب و نیروی انسانی و کاهش بهره وری مواجه هستند.بنابراین بانکها در دنیا به فکر Branch Transformation هستند تا با کاهش هزینه ها ،بتوانند با رقبا رقابت کنند و با دیجیتالی کردن خدمات، درآمدشان را افزایش دهند.
  ۱۳۹۵/۱۰/۱۶
 • نمودار / مقایسه هزینه VTM با شعب بانکی

  نمودار / مقایسه هزینه VTM با شعب بانکی
  گسترش بانکداری الکترونیک در دنیا هم از لحاظ نرم افزاری و هم سخت افزاری و اثرات این توسعه کمی و کیفی در شاخص های رشد بانکی باعث شده تا بانک ها و موسسات ایرانی هم در این بازار رقابتی از رقبا عقب نمانند و به فکر توسعه محصولات بانکداری الکترونیک خود باشند.
  ۱۳۹۴/۱۱/۱۳

  اطلاعات تصویری