5 تصمیم مهم شورای پول و اعتبار

رئیس اتاق ایران که در جلسه امشب شورای پول و اعتبار حضور یافته بود در تلگرام خود از 5 تصمیم مهم این شورا برای اجرایی شده بسته خروج از رکود خبر داد.

عصر بانک؛محسن جلال پور در کانال تلگرام خود نوشت:

 

نشست دیشب شورای پول واعتبار طولانی و مفصل بود. ساعت پنج شروع شد و هشت ونیم به پایان رسید. دستورکاراصلی نشست ازقبل اعلام شده بود.همان‌ها که هفته گذشته باید بررسی می‌شد اما به دلیل سفر رئیس کل بانک مرکزی و وزیر امور اقتصادی و دارایی به پرو و حضور در اجلاس جهانی صندوق بین المللی پول، به این هفته موکول شد.

موضوعات مربوط به سیاست‌های تسریع رشد که درروزهای گذشته مطرح بوده نیزدردستورکارنشست این هفته قرارگرفته بود که در نهایت، با تصمیم های خوبی به پایان رسید. خوشبختانه همه اعضای شورا نیزحضورداشتند. 

ازآن جا که همه به محتویات سیاست‌های اعلام شده برای خروج از رکود معتقد بودند، تصویب پیشنهادهای بالاجماع کامل انجام شد. این را هم بگویم که مصوبات نشست شورای پول و اعتبار باید توسط رییس کل بانک مرکزی به عنوان سخنگو اعلام شود، حداکثرتا فردا مصوبات درسایت بانک مرکزی اعلام خواهد شد.

اما درنشست دیشب، بیشترزمان حول وحوش چگونگی اجرایی شدن آن طرح وبحث شد. نهایتا پنج اصل اساسی دراجراموردتوافق همه قرارگرفت.

اول اینکه بسته برای شش ماه کامل اجرایی شود.

دوم این که نهایت دقت دراجرابه عمل آید که صرفا کالای ایرانی وتولیدداخل تقویت شود.

سوم این که حتما درتزریق تسهیلات وتقویت بخش عرضه باید بنگاه‌های گرفتارچه آن ها که موجودی کالای قابل توجهی دارند و چه بنگاه‌هایی که به دلیل کمبود نقدینگی دچارعدم تولید درظرفیت هستند، اولویت کامل داشته باشند.

چهارم این که اجرای آن توسط بانک های منضبط انجام پذیرد.

پنجم این که حداکثرتا پانزدهم آبان اجرای فراگیرآن شروع شود.

اتاق‌‌های بازرگانی به شدت اصرار بر دقت درصرف این بسته داشتند و حتما درطول انجام کارنحوه انجام رارصد خواهند کرد. امید زیادی دارم که درماه های پیش رو و تا زمانی که آثاراجرایی برجام رونق جدی دربنگاه‌ها به وجودآورد، این تمهیدات کارگشابوده وحرکت خوبی درتسریع رونق و رشد ایجاد کند.

 
 
/اقتصادنیوز
 
 
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.