نرخ سود علی الحساب سپرده ها در بانک انصار چقدر است؟

در جدول زیر نرخ سود سپرده های مختلف بانک انصار را ببینید.

نرخ سود سپرده های بانکی

 

نرخ سود سپرده های سرمایه گذاری مدت دار یکساله 20 %
نرخ سود سپرده های سرمایه گذاری مدت دار نه ماه  18 %
نرخ سود سپرده های سرمایه گذاری مدت دار شش ماه 16 %
نرخ سود سپرده های سرمایه گذاری مدت دار سه ماه 14 %
نرخ سود سپرده های سرمایه گذاری کوتاه مدت عادی  10 %
 
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.