افزایش ظرفیت مجاز نگهداری ریسک بیمه کوثر

آخرین ظرفیت مجاز نگهداری ریسک بیمه کوثر به بیش‌ از 81 میلیارد تومان در سه ماهه دوم سال‌جاری افزایش یافت.

عصر بانک؛به گزارش روابط‌عمومی و اعلام رئیس اداره واگذاری‌های اتکایی غیراجباری بیمه کوثر؛ ظرفیت مجاز نگهداری ریسک شرکت در سه ماهه اول سال‌جاری 59 میلیارد تومان و در سه ماهه پایانی سال گذشته 39 میلیارد تومان بوده است. 

علی شکرنابی با بیان اینکه براساس آیین‌نامه 1/ 55 بیمه مرکزی حداکثر ظرفیت نگهداری مجاز موسسه بیمه از هر ریسک معادل 20 درصد مجموع سرمایه پرداخت شده، اندوخته‌ها و ذخایر فنی سهم نگهداری به استثنای ذخیره خسارت معوق و ذخیره ریاضی است، خاطرنشان‌کرد: پذیرش و نگهداری مجموع ریسک‌های شرکت براساس ضوابط مندرج در آیین‌نامه نحوه محاسبه و نظارت بر امور بیمه‌های اتکایی و با در نظر گرفتن افزایش توانگری مالی شرکت، تعیین شده است.

 

 

 

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.