مقایسه مالیات نمایشگاه‌داران با کارمندان

میانگین سرانه مالیاتی که صاحبان نمایشگاه اتومبیل بین سال‌های 1388 تا 1391 پرداخته‌اند کمتر از یک میلیون و 400 هزار تومان است و براساس آمارها مالیات این صنف معادل مالیات کارمندان دولتی رشد داشته است.

عصر بانک؛نتیجه بررسی میانگین سرانه مالیات ابرازی در صنف دارندگان نمایشگاه اتومبیل نشان می‌دهد که این صنف در اظهارنامه‌های خود بیشتر از متوسط سرانه در تمامی اصناف مالیات ابراز کرده‌اند.

به این ترتیب میانگین سرانه مالیات ابرازی صنف نمایشگاه‌های اتومبیل طی دوره 1391-1388، 400 هزار تومان بوده و این درحالی‌ است که میانگین سرانه مالیات ابرازی در تمامی اصناف، نزدیک به 250 هزار تومان بوده است.

اما همین گزارش نشان می‌دهد که متوسط رشد سرانه مالیات ابرازی در صنف دارندگان نمایشگاه اتومبیل برابر با 6.5 درصد است که بسیار کمتر از متوسط رشد کلیه اصناف یعنی 22.6 درصد بوده است.

صنف نمایشگاه‌های اتومبیل که طبق قانون مالیات‌های مستقیم در دسته صاحبان مشاغل بند «ب» قرار می‌گیرند، در چهار ساله بین سال‌های 1388 تا 1391 به طور متوسط کمتر از یک میلیون و 400 هزار تومان مالیات پرداختند.

این ارقام نشان می‌دهد که رشد مالیات قطعی این صنف طی این دوره چهارساله به طور متوسط معادل 18.3 درصد بوده‌ است که که این رقم تقریبا با میانگین رشد مالیاتی حقوق کارمندان دولتی در همین مدت برابر است.

همچنین آمار این چهارسال نشان می‌دهد که صاحبان نمایشگاه اتومبیل بیشترین مالیات قطعی را به طور متوسط در سال 1390 پرداختند، در این سال متوسط سرانه مالیاتی قطعی این صنف یک میلیون و 700 هزار تومان بوده است.

 

 

/ایسنا

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.