نقش روابط عمومی در توسعه شرکت‌های سرمایه‌گذاری

کارکرد روابط عمومی در هر سازمانی نخست متاثر از ماموریت های اصلی آن سازمان است و از این رو بقای شرکت های سرمایه گذاری به عنوان واسطه گر مالی سرمایه های مردم و سهامداران، بی شک وابسته به میزان اعتماد آنها و برنامه های آتی آن دارد.

عصر بانک؛کارکرد روابط عمومی در هر سازمانی در وهله نخست متاثر از ماموریت های اصلی آن سازمان است و از این رو بقای شرکت های سرمایه گذاری به عنوان واسطه گر مالی سرمایه های مردم و سهامداران، بی شک وابسته به میزان اعتماد آنها و برنامه های آتی آن دارد که مخاطبان اصلی شرکت های سرمایه گذاری که با نام سهامدار یا سپرده گذار مطرح می شود، تامین گردد که این شرکت ها با جذب سرمایه حداکثری مردم می توانند منابع مالی موردنیاز برای شرکت های تولیدی و صنعتی را فراهم نموده و به اصطلاح در آنها  سرمایه گذاری کنند.

 

در این چنین سازمانهای که ایجاد اعتماد و رضایتمندی سهامداران آن که بعنوان مخاطبان اصلی سازمان یاد می شود، اهمیت فراوان پیدا می کند  نقش روابط عمومی ها برای ایجاد و برقراری ارتباط، اعتماد، انجام مسئولیت اجتماعی،  ارزش آفرینی و فراهم کردن محیطی برای مشارکت تعیین کننده سهامداران، غیرقابل انکار است.

از این رو با توجه به اینکه مقوله ارتباطات و روابط عمومی در اوضاع و احوال کنونی کشور(دوران پساتحریم) از اهمیت ویژه برخوردار است، شرکت های سرمایه گذار برای اینکه بتوانند نقش ارزنده در اقتصاد و توسعه پایدار کشور ایفا کنند می بایست با بهره گیری از کارشناسان و متخصصان ارتباطات در پست های کلیدی روابط عمومی، میزان نفوذ بر افکار عمومی و استفاده مناسب از رسانه های ارتباط جمعی را بالا برده و به  پشتوانه فکری و تجربی این مدیران، نسبت به تجزیه و تحلیل مسائل اقتصادی کشور به ارائه راه حل های ارتباطی  جهت جذب حداکثری از سوی سهامداران خود بهره بگیرند.

روابط عمومی در این بین با ارائه تاکتیک های ارتباطی و رسانه ای با انجام عملیات های تحقیقاتی و برنامه ریزی شده  می تواند نسبت به تسریع تحقق اهداف شرکت های سرمایه گذاری در به ثمر رسیدن انتظارات سهامداران درخصوص بازده مورد انتظار و پرداخت سود در زمان مناسب ، کسب بالاترین بازده ممکن و بکارگیری تمام توان و استعداد به منظور بهبود ارزش دارائی های در اختیار این شرکت ها ، انتخاب بهینه قلمرو فعالیت های اقتصادی از میان فرصت های جذاب در کشور ، خلق ارزش و ثروت در چارچوب بازدهی نقدی و ارزش افزوده حاصل از سرمایه گذاری (با تکیه بر ایجاد زنجیره ارزش(، فراهم آوردن زمینه سودآوری بلندمدت و پایدار برای سهامداران ، بکارگیری رویکردهای دانش بنیان مبتنی بر بین المللی شدن و توانمندسازی و توسعه سرمایه های انسانی قدم های موثری بردارد .

 

قابل ذکر است وظیفه مهم و غیرقابل انکار متخصصان روابط عمومی شرکت های سرمایه گذاری در پیش بینی مسائل و شکل بخشیدن به رویدادهای آینده است نه فقط روایت گری و گزارش آنچه اتفاق می افتد یا مقابله با آنچه که پیش  می آید.

در حال حاضر شرکت های سرمایه گذاری برای دستیابی به سازمانی پویا، چابک و پیشتاز در بازار سرمایه، به منظور ارتقا اعتبار و حفظ اعتماد و وفاداری سهامداران و مخاطبان خود با درنظر گرفتن امکانات موجود در جهت جذب و بکارگیری سرمایه و نقدینگی بازار و معرفی شرکت متبوع خود ناگزیر به بهره گیری از  روشهای نوین ارتباطی در قالب فعالیت های  روابط عمومی پرداخته اند.

در همین زمینه بررسی نقش روابط عمومی ها در شرکت های سرمایه گذاری بعنوان اصلی ترین پل ارتباطی با سهامداران، مخاطبان و بازار هدف حائز اهمیت بوده که از این میان می توان به این موارد اشاره کرد:

– درگیر بودن روابط عمومی در مدیریت استراتژیک شرکت های سرمایه گذاری

– ماهیت مدیریتی و مشاوره ای کارکرد روابط عمومی

– متمرکز شدن تمام فعالیت های مربوط به روابط عمومی در یک واحد مشخص

– استفاده از مدل ارتباطی دو سویه متقارن در یک روابط عمومی

– مهیا بودن زمینه و فرهنگ سازمانی برای فعالیت روابط عمومی

– تنوع و گوناگونی در بر عهده گرفتن نقش های روابط عمومی استفاده از قابلیتهای متعدد فنی و علمی

– ارتباط مستقیم مدیریت روابط عمومی با مدیر ارشد سازمان

 

– حرکت روابط عمومی توجیه گرا به سمت روابط عمومی تحلیل گرا

همچنین در حوزه مدیریت، روابط عمومی و بخش طرح و برنامه در شرکت های سرمایه گذاری می توانند یک رابطه تعاملی ایجاد نموده و به ترسیم جایگاه و نقش روابط عمومی در زمینه تصمیم گیری کلان سازمانی و انتقال صحیح این تصمیمات به مخاطبان داخل و بیرون سازمان و رصد اجرای دقیق این تصمیمات قدم بردارد.

بی شک روابط عمومی بیشترین امکان اثربخشی در بهبود روند اجرای تصمیمات و برنامه های سازمان در نقطه ای که تصمیمات در آن اجرا میشود را می تواند داشته باشد.گر چه واقعیت امر در ایفای نقش روابط عمومی نسبت به جایگاهی که عموما در چارت سازمانی به بالاترین مقام دستگاه ترسیم می شود، به دور مانده است.

البته گفتنی است این موضوع گاه به عدم آشنایی و صلاحیت مدیران روابط عمومی در آن جایگاه نیز بازمی گردد که خود نیاز به تعمق و تامل بیشتر را بدنبال خواهد داشت؛ از همین رو ضرورت دارد با یک برنامه ریزی منسجم، نگارش شرح وظایف جدید سازمانی برای روابط عمومی ها در اولویت قرار گرفته و ضمن آشنا نمودن مدیران ارشد سازمان ها با وظایف و توانمندی های روابط عمومی، این خلاء برای همیشه از پیکر روابط عمومی رخت بربندد.

 

 

/تسنیم

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.