استانداردسازی اساسنامه نمونه بانک‌های تجاری غیردولتی و مؤسسات اعتباری غیر‌بانکی

شورای پول و اعتبار اساسنامه‌های نمونه‌ای را برای بانک‌های تجاری غیردولتی و مؤسسات اعتباری غیر‌بانکی مورد تصویب مجدد قرار داد.

عصر بانک؛شورای پول و اعتبار با هدف ایجاد ساختار و چارچوب استاندارد برای اساسنامه بانک‌های تجاری غیردولتی و مؤسسات اعتباری غیر‌بانکی و کمک به تسهیل و تسریع در تصویب اساسنامه‌های بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیر‌بانکی در شرف تأسیس و نیز بانک‌های موجود، اساسنامه‌های نمونه‌ای را تصویب نمود. 

لازم به ذکر است؛ اساسنامه فوق طی بخشنامه‌های شماره 377538/92 مورخ 22/12/1392 و شماره 120260/93 مورخ 2/5/1393 به شبکه بانکی کشور ابلاغ شده بود. 

گفتنی است؛ پس از ابلاغ نمونه اساسنامه‌های‌ مذکور، همکاری و همراهی کم‌نظیری از سوی قریب به اتفاق بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیر‌بانکی مشمول معمول شد که بدین‌وسیله از اهتمام و احترام شبکه بانکی کشور به مصوبات فوق‌الذکر قدردانی می‌شود. 

این گزارش می افزاید؛ شورای پول و اعتبار با ملغی‌الأثر نمودن مصوبات پیش‌گفته به استناد اختیارات مقرر در بند‌های ج، د و ه ماده 30 قانون پولی و بانکی کشور، ماده 20 آیین‌نامه نحوه تأسیس و اداره مؤسسات اعتباری غیردولتی موضوع تصویب‌نامه شماره 130671/ت 48436 ه مورخ 4/11/1393 هیأت وزیران، ماده 19 آیین‌نامه میزان و نحوه دریافت حق عضویت در صندوق ضمانت سپرده‌ها‌ موضوع تصویب‌نامه شماره 100998/ت 48367 ه مورخ 2/5/1392 هیأت وزیران و اصلاحیه‌های پس از آن، اساسنامه نمونه بانک‌های تجاری غیردولتی و مؤسسات اعتباری غیر‌بانکی را که بانک‌ها و مؤسسات مزبور لازم است در زمان تأسیس و یا تغییر اساسنامه خود مطمح‌نظر داشته باشند، در قالب مجموعه‌ای مورد تصویب مجدد قرار داد.

 
 
/باشگاه خبرنگاران
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.