تسهیلات مضاربه بانک گردشگری ( + مدارک مورد نیاز )

مضاربه قراردادی است که به موجب آن یکی از طرفین (مالک) عهده دار تامین سرمایه (نقدی ) می گردد، با قید اینکه طرف دیگر (عامل) با آن تجارت کرده و در سود حاصله هر دو طرف شریک باشند.

عصر بانک؛ در این عقد که صرفاً جهت گسترش امور بازرگانی داخلی در اختیار مشتریان قرار می گیرد بانک به عنوان مالک، سرمایه نقدی لازم را برای انجام معامله تجاری در اختیار متقاضی (عامل) قرارمی دهد تا سود حاصل را به نسبت از پیش توافق شده بین یکدیگر تقسیم نمایند.

• شرایط و مقررات تسهیلات مضاربه

١.       سرمایه مضاربه باید توسط بانک ( مالک ) به صورت نقدی و یکجا یا به دفعات در اختیار عامل (اعم از شخص حقیقی یا حقوقی ) قرار گیرد.
٢.       معاملات مضاربه در مواردی که کالا خرید و فروش می گردد و نیازی به تغییر ظاهری ندارد قابل اجرا می باشد.
٣.       مدت قرارداد حداکثر یکسال از زمان انعقاد تا تسویه کامل موضوع قرارداد بوده که مدت آن به تشخیص بانک عامل تعیین می گردد.
4.       نسبت سهم سود بین بانک و عامل تابع ضوابط جاری بانک می باشد.
5.      بانک هادرامور واردات مجازبه مضاربه با بخش خصوصی (آن دسته ازاشخاص حقیقی یاحقوقی که بیش از50% ازسهم آنها متعلق به عامه مردم می باشد) نمی باشند.
6.      هزینه های قابل قبول در مضاربه: قیمت خرید کالا، هزینه های حمل ونقل کالا، بسته بندی کالا، انبارداری کالا، بیمه وحق ثبت سفارش کالا و هزینه های بانکی، حقوق گمرکی و سود بازرگانی. پرداخت سایر هزینه ها از جمله: بارگیری، تخلیه، جریمه انبارداری و ….با مصالحه طرفین به عهده مشتری می باشد.

• مدارک موردنیاز

١.       مشخصات ثبت
٢.       اشخاص حقیقی: تصویر شناسنامه، تصویر ازپشت و روی کارت ملی و مجوز فعالیت مربوط .
٣.       اشخاص حقوقی: تصویر اساسنامه، اظهارنامه ثبت شرکت، شرکت نامه (شرکت های با مسئولیت محدود)، آگهی تاسیس، آگهی تغییرات و تصویر شناسنامه و پشت و روی کارت ملی اعضای هیات مدیره و مدیرعامل شرکت و سایر مجوزهای لازم جهت انجام کار موضوع قرارداد و ارائه مستندات مالی لازم که موید اظهارات و فعالیت متقاضی باشد.
4.       سند مالکیت یا اجاره نامه یا سرقفلی محل فعالیت                                         
5.       ارائه وثائق و تضمینات لازم و مورد قبول بانک وتکمیل مدارک مربوطه توسط ضامن/ضامنین مورد قبول بانک.

• مراحل انجام کار

١.       استعلام تسهیلاتی که توسط بانک انجام می گردد.
٢.       اخذ درخواست متقاضی طی فرم مربوطه     
٣.       اخذ سایر مدارک مورد نیاز و تکمیل فرم های مربوطه حسب تشخیص بانک به منظور بررسی درخواست مطروحه.
4.       انعقاد قرارداد
5.       اعطای تسهیلات

ارایه اصل مدارک درخواستی به شعبه عامل الزامی است

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.