چالش پرداخت غرامت در بیمه نامه‌های مسوولیت کارفرما

مدیر بیمه‌های مسوولیت بیمه نوین درخصوص برداشت‌های متفاوت شرکت‌های بیمه از اجرای کامل مفاد آیین‌نامه 80 شورای عالی بیمه با بیان این مطلب افزود: به‌رغم گذشت دو سال از ابلاغ این آیین‌نامه، همچنان برخی از مواد آن به محل اختلاف بین شرکت‌های بیمه در جبران خسارت و انجام تعهدات درقبال بیمه‌گذاران تبدیل شده است.

عصر بانک؛به گزارش روابط عمومی بیمه نوین، مصطفی آقارضی ادامه داد: یکی از مسائل محل اختلاف در این آیین‌نامه بند 11 ماده 2 است که به تصریح به موضوع بیمه و مسوولیت مدنی حرفه ای بیمه‌گذار در قبال پرداخت هزینه‌های پزشکی و ‌غرامت صدمه جسمی، نقص‌عضو و فوت کارکنان بیمه‌گذار ناشی از حادثه موضوع بیمه اشاره دارد. طبق این بند قانون‌گذار بیمه‌گر را در صورت وقوع خسارت مکلف به پرداخت هزینه پزشکی و غرامت صدمه جسمی به‌صورت جداگانه کرده است و هیچ منع قانونی در پرداخت توامان این خسارت وجود ندارد.

 

آقارضی تصریح کرد: با توجه به این مساله که در زمان صدور بیمه‌نامه همان‌طور که در جدول تعهدات بیمه‌نامه درج شده برای هزینه‌های پزشکی و نقص عضو و دیه و فوت حق بیمه به‌صورت مجزا محاسبه و دریافت می‌شود، اما روش پرداخت خسارت برخی شرکت‌های بیمه تنها پرداخت هزینه پزشکی یا غرامت صدمه جسمی است یا درصورت پرداخت هزینه‌های پزشکی کسر آنها از محل دیه صورت می‌گیرد.  مدیر بیمه‌های مسوولیت بیمه‌نوین درباره اعتقاد برخی شرکت‌ها بر لزوم رأی صریح مراجع قضایی برای پرداخت هر دو مقوله خاطرنشان کرد: برخی شرکت‌ها معتقدند زمانی که در رأی مراجع قضایی به صراحت به هر دو مقوله هزینه پزشکی و دیه اشاره شده باشد، همزمان پرداخت هر دو خسارت صورت می‌گیرد.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.