مشتریان بانک ملت برای استفاده از خدمات ارزی چه مدارکی لازم دارند؟

مدارک و شرایط و مجوزهای لازم مشتریان بانک ملت برای استفاده از خدمات ارزی"ویژه مشتریان" شامل موارد زیر است:

مدارک و شرایط و مجوزهای لازم برای خدمات ارزی"ویژه مشتریان"

 

حوالجات ارزی

حواله ارزی صادرات

الف ـ تامین وجه حواله از محل حواله وارده با منشاء خارجی

تکمیل فرم درخواست صدور حواله ارزی (به زبان انگلیسی)، مشتمل بر:

  – نام، آدرس، و شماره تلفن فرستنده؛

  – نام، آدرس، و مشخصات سویفتی بانک ذی نفع؛

  – شماره حساب گیرنده حواله یاIBAN NUMBER؛

  – مشخصات کامل ذی نفع حواله؛

  – مشخص کردن دلایل صدور حواله؛

  – تعهدنامه (مرتبط با مقصد ذینفع)

ب ـ تأمین وجه حواله به صورت اسکناس و نقود بیگانه

تکمیل فرم درخواست صدور حواله ارزی (به زبان انگلیسی)، مشتمل بر:

  – نام ، آدرس، و شماره تلفن فرستنده؛

  – نام، آدرس، و مشخصات سویفتی بانک ذی نفع؛

  – شماره حساب گیرنده حواله یاIBAN NUMBER؛

  – مشخصات کامل ذی نفع حواله؛

  – مشخص کردن دلایل صدور حواله؛

  – تعهدنامه مرتبط با مقصد ذینفع؛

  – اظهارنامه گمرکی در مبادی ورودی برای مسافران خارجی (حداکثر به مبلغ اظهارنامه، به منظور رعایت قوانین پول شویی).

تبصره

– درخصوص واردات کالا از طریق حواله، تکمیل تعهدنامه ورود، و ارائه برگه های ثبت سفارش، پروفرما، ترخیص کالای خریداری شده از خارج الزامی است.

شایان ذکر است انجام حواله جهت واردات کالا از محل اوراق ثبت سفارش با تخصیص ارز مربوطه توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران امکان پذیر می باشد.

– ارسال حواله به خارج از کشور، درصورت تأمین ارز (از محل حواله های وارده از خارج کشور، یا به صورت نقدی توسط مشتریان) ممکن است.

حواله ارزی واردات

  – افتتاح حساب یا داشتن حساب (ارزی یا ریالی) نزد بانک؛

  – مدارک شناسایی معتبر (کارت ملی، شناسنامه، گواهی نامه رانندگی، گذرنامه) درصورت پرداخت وجه بدون داشتن حساب.

حساب های ارزی

حساب ارزی قرض الحسنه جاری

اشخاص حقیقی:

  – داشتن سن 18 سال تمام (حکم رشد متقاضی از دادگاه صالحه پذیرفته می شود)؛

  – داشتن سواد خواندن و نوشتن؛

تبصره: برای افراد روشن دل و بی سواد و معلولین (از ناحیه دو دست) داشتن فرم وکالت نامه که مفاد آن در دفاتر اسناد رسمی توسط شخص مورد اعتماد وی به عنوان وکیل تنظیم شده باشد، الزامی است.

  – داشتن حداقل یک معرف صاحب حساب؛

  – درخواست کتبی افتتاح حساب؛

  – تکمیل کارت افتتاح حساب؛

  – اصل شناسنامه عکس دار و کارت ملی و تصویر آنها (چنانچه"سپرده مشترک" باشد: شناسنامه و کارت ملی شرکا)؛

تبصره: مدارک الزامی دیگر(ویژه اشخاص خارجی): اصل و فتوکپی گذرنامه، اصل و فتوکپی پروانه اقامت دائم (اتباع عراقی: دفترچه پناهندگی، کارت هویت ویژه اتباع خارجی، برگه آمایش 4 ، گذرنامه؛ اتباع افغانی: مدارک مذکور، و برگه آمایش 5 به جای 4) .

  – بلامانع بودن افتتاح حساب جاری ریالی و ارزی (براساس استعلام، و ضوابط بانک مرکزی از جمله نداشتن چک برگشتی)

تبصره: برای افتتاح حساب های دولتـی استعلام داشتن چک برگشتی صاحبان امضا نیاز نیست.

 

اشخاص حقوقی:

  – اصل و کپی شناسنامه عکس دار و کارت ملی همه صاحبان امضا؛

  – اصل و کپی اساس نامه؛

  – اصل و کپی آگهی تاسیس؛

  – اصل و کپی روزنامه رسمی، و آگهی آخرین تغییرات؛

  – اصل و کپی اولین صورت جلسه هیأت موسس؛

  – اصل و کپی اظهارنامه ثبت شرکت ها؛

  – اصل و کپی شرکت نامه؛

  -"تکمیل فرم"نمونه امضا،

  – درخواست کتبی افتتاح حساب؛

  – تکمیل کارت افتتاح حساب؛

  – مجوز خزانه داری کل"وزارت امور اقتصاد و دارایی" (ویژه حساب های دولتی).

حساب ارزی قرض الحسنه پس انداز

اشخاص حقیقی:

  – اصل شناسنامه عکس دار و کارت ملی و تصویر آنها (چنانچه سپرده"مشترک" باشد: شناسنامه و کارت ملی شرکا)؛
تبصره: مدارک الزامی دیگر (ویژه اشخاص خارجی): اصل و فتوکپی گذرنامه، اصل و فتوکپی پروانه اقامت دائم یا موقت (اتباع عراقی: دفترچه پناهندگی، کارت هویت ویژه اتباع خارجی، برگه آمایش 4 ، و گذرنامه؛ اتباع افغانی: مدارک مذکور، و برگه آمایش 5 به جای 4) .

  – دوقطعه عکس (در صورت درخواست مشتری، برای صدور کارت حساب عکس دار)؛

  – درخواست کتبی افتتاح حساب؛

  – تکمیل کارت افتتاح حساب؛

 

اشخاص حقوقی:

  – اصل و کپی شناسنامه و کارت ملی همه صاحبان امضا؛

  – اصل و کپی اساس نامه؛

  – اصل و کپی آگهی تاسیس؛

  – اصل و کپی روزنامه رسمی، و آگهی آخرین تغییرات؛

  – اصل و کپی اولین صورت جلسه هیأت موسس؛

 

  – اصل و کپی اظهارنامه ثبت شرکت ها؛

  – اصل و کپی شرکت نامه؛

  -"تکمیل فرم"نمونه امضاء؛

  – درخواست کتبی افتتاح حساب؛

  – تکمیل کارت افتتاح حساب.

حساب های ارزی سپرده گذاری کوتاه مدت ویژه و سرمایه گذاری مدت دار

اشخاص حقیقی:

  – داشتن سن 18 سال تمام (حکم رشد متقاضی از دادگاه صالحه پذیرفته می شود)؛

  -اصل شناسنامه عکس دار و کارت ملی و تصویر آنها (چنانچه سپرده"مشترک" باشد، شناسنامه و کارت ملی شرکا)؛

تبصره: مدارک الزامی دیگر (ویژه اشخاص خارجی): اصل و فتوکپی گذرنامه، اصل و فتوکپی پروانه اقامت دائم یا موقت (اتباع عراقی: دفترچه پناهندگی، کارت هویت ویژه اتباع خارجی، برگه آمایش 4 ، و گذرنامه؛ اتباع افغانی: مدارک مذکور، و برگه آمایش 5 به جای 4 ).

  – درخواست کتبی افتتاح حساب؛

  – تکمیل برگ قرارداد سپرده؛

  – افتتاح یک حساب ارزی دیگر (برای واریز سود) نزد شعبه افتتاح کننده (ویژه سپرده های مدت دار)؛

تبصره: افتتاح حساب های سپرده مدت دار ارزی، صرفاً به مدت های یک ماهه، سه ماهه، شش ماهه، نه ماهه، و یک ساله ممکن است.

 

اشخاص حقوقی:

تبصره: افتتاح حساب های سرمایه گذاری، صرفاً برای شرکت های غیر دولتی ممکن است.

  – اصل و کپی شناسنامه و کارت ملی همه سپرده گذاران؛

  – اصل و کپی اساس نامه؛

  – اصل و کپی آگهی تاسیس؛

  – اصل و کپی روزنامه رسمی، و آگهی آخرین تغییرات؛

  – اصل و کپی اولین صورت جلسه هیات موسس؛

  – اصل و کپی اظهارنامه ثبت شرکت ها (شرکت های سهامی خاص نامحدود)؛

  – اصل و کپی شرکت نامه (شرکت های سهامی عام محدود)؛

  – درخواست کتبی افتتاح حساب؛

 

  – تکمیل برگ قرارداد سپرده.

خرید و فروش ارز

خرید ارز

ارائه مدارک شناسایی معتبر

  ایرانیان:  شناسنامه عکس دار، کارت ملی؛

اتباع سایر کشورها:  گذرنامه معتبر، آدرس دقیق محل اقامت درایران؛

تبصره: خرید اسکناس به هر میزان با رعایت قانون مبارزه با پولشویی و مقررات مربوط مجاز است .

فـروش ارز مسافرتی

  – گذرنامه معتبر جمهوری اسلامی ایران؛

  – بلیط هوایی ( کاغذی یا الکترونیک با مهر آژانس هواپیمایی )؛

  – ویزای کشور مقصد (ویژه کشورهایی که برای اقامت در آنها به ویزا نیاز است)؛

  – اصل فیش پرداخت عوارض خروج از کشور؛

  – درخواست کتبی خرید ارز مسافرتی؛

  – اعلام کتبی مسافر، مبنی بر خرید ارز مسافرتی(در هر سفر) فقط از یک منبع مالی اعم از بانک یا صرافی مجاز.

برات اسنادی

  – برات اسنادی با تعهد بانک؛

  – کارت بازرگانی معتبر .

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.