بی‌محلی بازار مسکن به جمع‌بندی توافق‌نامه

بازار مسکن این روزها با به نتیجه رسیدن مذاکرات بی‌محلی خاصی نشان داده به طوری که بسیاری از خریداران و مالکان بر سر دوراهی باقی مانده‌اند.

عصر بانک؛ این روزها با به جمع‌بندی رسیدن توافق هسته‌ای بازار مسکن حال و هوایی دیگر به خود گرفته استبه طوری که بسیاری از مالکان میان دوراهی باقی مانده‌اند.

براساس گزارش‌های میدانی نیز بسیاری از مشاوران املاک از تغییر نکردن بازار مسکن در ایام پسا تحریم خبر داده‌اند و معتقد هستند: که بازار مسکن هیچ تغییری با سایر ایام دیگر نکرده و قیمت‌ها در برخی از مقاطع نه تنها کاهش نمی‌یابد بلکه با افزایش نیز روبرومی‌شوند.

تعداد دیگری از مشاوران املاک نیز معتقدند: زمانی که بازار مسکن با رونق روبرو می‌شود به طور قطع قیمت‌ها با افزایش روبرو میشوند.

براساس این گزارش با اتمام ماه رمضان فصل جابه جایی و نقل و انتقال آغاز شده بنابراین به نظر می‌رسد که در حال حاضر با حجم معاملات و نیز افزایش قیمت اجاره روبرو بشویم.

در همین راستا طی گزارشات منتشر شده از سوی بانک مرکزی در ایام فصل جابه جایی میزان اجاره با افزایش 13 درصدی روبرو بوده این در حالی است که میزان قیمت مسکن کاهش 3 درصدی داشته است.

همچنین حسام عقبایی رییس اتحادیه مشاوران املاک کشوری با اشاره به اینکه قیمت اجاره با افزایش 10 درصدی روبرو می‌شوددر صورتی کهمیزان نقدینگی و نیز میزان سرمایه گذاری در بازار مسکن افزایش یابد به طور قطع قیمت مسکن رشد می‌کند.

براساس این گزارش این درحالی بود که به گفته رییس اتحادیه املاک کشوری در فصل بهار معتقدند که قیمت‌های اجاره یک درصد هم افزایشنمی‌یابد ولی در حال حاضر شاهد هستیم که قیمت‌ها هنوز در ابتدای جابه جایی‌ها با رشد 13 درصدی روبرو شده است.

این گزارش می‌افزاید: به نظر می‌رسد که امسال سال بسیار سختی برای مستاجران باشد به طوری جمع‌بندی مذاکرات برای بسیاری از حوزه‌هارونق به همراه داشته اما برای مستاجران تنها افزیش قیمت داشته است.

این در حالی است که کاهش دو درصدی سود بانکی نیز وضعیت را برای مستاجران بدتر کرد به طوری که هرچه میزان قیمت خرید کاهش یافته به همان نسبت قیمت اجاره‌بها افزایش یافته است.

این گزارش می‌افزاید: از سوی دیگر کاهش میزان ساخت و ساز نیز در طی این دو سال باعث افزایش رکود مسکن شده است به طوری که بسیاری از سازندگان مسکن و نیز مشاوران املاک اقدام به تغییر شغل داده‌اند.

براساس این گزارش در طی این دو ماه اخیر بازار مسکن شاهد اتفاقات بسیار شوک برانگیز از جمله افزایش تسهیلات 80 میلیون تومانی، ارائهتسهیلات 60 میلون تومانی خرید مسکن، ارائه تسهیلات 50 میلیون تومانی نوسازی مسکن و از همه مهم‌تر طرح جامع مسکن بوده امابه نظرمی‌رسد که بازار مسکن بسیار قوی‌تر از شوک‌ها بوده که اثرگذار نبوده است.

حال باید منتظر باشیم و ببینم که بازار مسکن با وجود چنین شوک‌های قوی چه آینده‌ای را برای متقاضیان خود رقم می‌زند.

 

 

/باشگاه خبرنگاران

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.