عملکرد بانک قرض الحسنه مهر ایران

بانک قرض الحسنه مهر ایران در بدو امر با 2000 واحد بانکی متشکل از 300 شعبه واگذاری از بانکهای سهامدار و 1700 واحد بانکی ( باجه) مستقر در شعب بانکهای سهامدار شروع به کار نمود . که پس از تشکیل ساختار و سازمان این بانک به دلیل توسعه کیفیت شعب بانکی کلیه شعب آن بانک به صورت مستقل شروع به کار نمود که هم اکنون با بیش از 527شعبه فعال به صورت Online در حال فعالیت هستند .

 

ردیف عناوین درصد رشد
1 تعداد شعب مکانیزه %2
2 تعداد سپرده­های پس انداز قرض الحسنه %43
3 تعداد سپرده­های وجوه اداره شده %4
4 تعداد حسابهای جاری قرض الحسنه %48
5 جمع تعداد سپرده­ها %43
6 مبلغ سپرده­های پس انداز قرض الحسنه %49
7 مبلغ سپرده­های جاری قرض الحسنه %48
8 جمع مبلغ سپرده­ها %38
9 تعداد تسهیلات قرض الحسنه %56
10 تعداد تسهیلات وجوه اداره شده %56
11 جمع تعداد تسهیلات %52
12 مبلغ تسهیلات اعطایی قرض الحسنه %57
13 مانده تسهیلات قرض الحسنه %34

 

خلاصه ای از عملکرد بانک قرض الحسنه مهر ایران ( در تاریخ 1393/6/31):

 

1- تعداد شعب مکانیزه 527شعبه

2- جمع تعداد سپرده ها 2،360،479 فقره

3- جمع مبلغ سپرده ها 28/174،025 هزار میلیارد ریال

4- جمع تعداد تسهیلات 1،196،094 فقره ( که اگر بُعد خانوار را 5 نفر فرض نماییم تا کنون 5،980،470 نفر از تسهیلات قرض الحسنه این بانک بهره مند شده اند)

5- مبلغ تسهیلات قرض الحسنه پرداخت شده 52،117،398 هزار میلیارد ریال

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.