بیشترین تسهیلات بانک توسعه تعاون به کدام بخش اختصاص یافت؟

دکتر محمدعلی سهمانی رئیس هیات مدیره و مدیرعامل بانک توسعه تعاون در نشست تخصصی با اتحادیه دامداران گفت: بیش ترین تسهیلات بانک توسعه تعاون درسال گذشته در اختیار بخش تعاون قرار گرفت ضمن آنکه یک سوم سبد تسهیلات این بانک نیز به بخش کشاورزی و زیرشاخه های آن اختصاص دارد .

عصر بانک؛مدیرعامل بانک توسعه تعاون در این نشست تخصصی که به منظور افزایش تعاملات و هم اندیشی بانک توسعه تعاون و اتحادیه  شرکتهای تعاونی دامداران برگزار گردید با بیان این مطلب خاطرنشان کرد :  بخش کشاورزی به دلیل وجود زیربخشهای مختلف ، دارای پتانسیلهای فراوانی می باشد و در حال حاضر ارائه خدمات به تمام زیرمجموعه های بخش کشاورزی جزء اهداف بانک توسعه تعاون به شمار می آید و براین اساس یک سوم سبد تسهیلات این بانک  به بخش کشاورزی و پس از آن به بخش  صنعت و معدن  وسایر بخشها اختصاص یافته است . 

 

سهمانی با تاکید بر اهمیت افزایش تعاملات با اتحایه های تعاونی  افزود : اتحادیه ها باید در چرخه ارتباطات با بانک دیده شوند تا بانک ،از طریق برقراری ارتباط  دوجانبه با اتحادیه ها  تسهیلات خود را به درستی هدایت  نموده  و در اختیار تعاونیهای فعال ، مولد و اشتغالزا قرار دهد. 

مدیرعامل بانک توسعه تعاون با بیان این مطلب که تعاونیها و اتحادیه ها با توجه به گستردگی و تنوع  فعالیتهایشان نیازهای  متفاوتی دارند افزود : با توجه به تفاوت نیازهای اتحادیه ها به لحاظ تخصصی،  نمی توان با ارائه یک محصول نیاز آنها را تامین نمود بلکه به دنبال این هستیم تا با شناسایی نیازهای  هر بخش  محصولات  مرتبطی را در سبد خدمات بانک بگنجانیم .

وی خاطرنشان کرد : در حال حاضر  هدایت  منابع بانکها به سمت سرمایه در گردش از جمله سیاستهای دولت به شمار می آید  و سیستم بانکی ، دولت را برای اجرایی نمودن این  سیاستها یاری خواهد کرد. 

در ادامه این نشست سلطانی  مدیرعامل اتحادیه  دامداران ضمن ارائه گزارش  عملکرد شرکتهای تعاونی  فعال در این بخش  از افزایش تعاملات با بانک تخصصی  بخش تعاون اظهار امیدواری کرد .

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.