برخورد نزدیک با آینده در بانک آینده

همراهی با مشتریان و مخاطبان بانک برای درک نیازهای مرتبط با خدمات بانکداری مورد نظر آنها از رویکردهای ویژه ی بانک آینده است.

عصر بانک؛بانک آینده با "مجموعه خدمات نوین بانکداری الکترونیکی"، از نزدیک نیازهای مشتریان را شناسایی و راه‏ حلی مناسب برای آن ارایه می دهد.

راه ‏حلی که با دید آینده نگرانه این بانک توسعه می‌یابد. در این برخورد نزدیک، فاصله از میان می رود و درک بیشتری همراه با تعامل در ارایه ی خدمات بانکداری الکترونیکی توسط کاربر تجربه می¬شود و این همان برخورد نزدیک با آینده است.

 

"به هم رسیدن" و یا "ملاقات" همان تعبیری است که معنای لغوی واژه "برخورد" را بازتاب می‌دهد و از طرفی جنس تجربه ی یک خدمت بانکداری الکترونیکی بانک آینده را نیز با دقت هرچه تمام تر بیان می کند.

این گونه و با تکیه بر مفهوم "برخورد نزدیک با آینده"، تجربه "نزدیک بودن"، محور یگانه و کلیدی در تعریف و توسعه خدمات بانکداری الکترونیکی است و مشتریان و مخاطبان ما در راستای تجربه‌ای متفاوت، شخصی و متناسب سازی شده، خدمات بانکداری الکترونیکی بانک آینده را همراهی خواهند کرد.

این مفهوم با توسعه مجموعه ای نوین از خدمات بانکداری الکترونیکی میسر می شود، خدماتی که یک تجربه از نزدیک را با دیدی آینده نگرانه و از طرف بانک آینده ارایه می دهند. برخی از این خدمات شامل "پیشخوان مجازی" و برنامه های کاربردی "همراه کارت"و"سامانه هدف" می باشند.

 

o در "پیشخوان مجازی"، نزدیک بودن فاصله فیزیکی به مشتری با در نظر گرفتن خدمات تحویل در محل و همچنین پیشخوان تلفنی، نمود پیدا می کند. برخورد نزدیک در این خدمت همان تحویل خدمات در محل مشتری است که فاصله فیزیکی خدمات بانک با مشتری را از میان برمی دارد.

 

o در "همراه کارت" نزدیک بودن و همراه بودن خدمات بانکی با مشتری، مورد تاکید است که بوسیله تلفن همراه میسر شده است. بانک، نزدیک تر از آنچه به نظر می رسد در دستان مشتری است و برخورد نزدیک با تلفن همراه مشتری رخ می دهد.

 

o در "سامانه هدف"، رویکرد "برخورد نزدیک" از جنس تعامل و درک نیازها و مراقبت و راهنمایی کاربر از نزدیک، است. شخصی سازی خدمات بانکداری الکترونیکی پیش نیازی لازم دارد که همان نزدیک بودن به فرهنگ و رفتار کاربر برای درک متقابل نیازها و ارایه راه حل مناسب برای وی است.
 

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.