بیانیه مدیریت ریسک بانک توسعه صادرات ابلاغ شد

بیانیه مدیریت ریسک بانک توسعه صادرات با هدف شناسائی، اندازه گیری و کنترل ریسکهای مرتبط با کسب و کار به منظور کاهش زیانهای احتمالی بالقوه توسط مدیرعامل این بانک ابلاغ شد.

عصر بانک؛به گزارش روابط عمومی بانک توسعه صادرات، در این بیانیه که با امضای دکتر علی صالح آبادی انتشار یافته، آمده است: ریسکهای اصلی مرتبط با کسب و کار بانک شامل ریسک اعتباری، ریسک بازار (نرخ ارز)، ریسک نقدینگی و ریسک عملیاتی (شامل ریسک حقوقی، ریسک فناوری اطلاعات، ریسک تطبیق و ریسکهای حوزه منابع انسانی) هستند.

 
این بیانیه افزوده است: مدیریت ریسک در بانک، مبتنی بر اصول حاکمیت شرکتی و مطابق با رهنمودهای بازل است.در این راستا مسئولیت مدیریت ریسک برعهده هیأت مدیره بوده که در صورت صلاحدید میتواند به سطوح پایینتر تفویض شود. تمامی کارکنان بانک از وظیفه خود در قبال مدیریت ریسک آگاه بوده و به آن عمل می کنند.
 
بکارگیری سطوح سه گانه دفاعی، فرآیندها، مدلها و روشهای محاسباتی کارآمد، گزارشگیری شفاف و درنظرگرفتن پشتوانه های سرمایهای کافی در چارچوب رهنمودهای بانک مرکزی ج.ا.ا، استانداردهای بین المللی و سایرچارچوبهای نظارتی، از جمله اقدامات بااهمیت بانک در مدیریت ریسک هستند . 
این بیانیه اضافه کرده است: ارزیابی دوره ای از عملکرد بانک در حوزه مدیریت ریسک انجام شده و نتایج آن به مدیران ارشد و نیز نهادهای نظارتی ارائه می شود.
 
براساس این بیانیه، توانمندسازی کارکنان مرتبط با مدیریت ریسک در بانک به طور مستمر و بر مبنای نیازسنجیهای دوره ای با برگزاری دوره های آموزشی، بازدیدهای تخصصی و نشستهای هم اندیشی انجام می گیرد.
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.