حرکت بانک‌های چینی از ATM به VTM و STM

با کاهش تعداد ATMها، بانک‌های چینی به استفاده از ماشین‌های STM و VTM روی آورده‌اند. STM مخفف Smart Teller Machine و VTM مخفف Video Teller Machine است.

عصر بانک؛از زمان استفاده از اولین ATM چینی در سال 1985، تا سال 2018 نصب ATM به طور مستمر افزایش یافته است، در این مدت، تعداد تجهیزات سلف سرویس بانکی در چین به بیش از 1 میلیون واحد رسیده است که به معنی رشد 15.6 درصدی در سال 2018 است.

 

مطابق با گزارشی در مورد صنعت ATMهای چین از سال 2019 تا 2025، که توسط Research and Markets  ارائه شده است، این رشد ناگهانی در سال 2018، به دلیل تغییر در استانداردهای آماری توجیه می‌شود که طی آن، ماشین‌های هوشمندSTM  به طبقه بندی تجهیزات سلف سرویس اضافه شد، و موجب 12درصد رشد در آمارهای سال 2018 گردید.

 

با جداکردن STMها، رشد ATMها از 6.6% در سال 2016 به 3.9% در سال 2017 کاهش یافت، و برای اولین بار شاهد رشد منفی در سال 2018 بود. در سه ماهه آخر، تعداد خودپردازها در 1110800 واحد ایستاد، و از سه ماهه سوم نیز شاهد کاهش 17700 واحدی بود.

 

با کاهش در تعداد ATMها، استفاده از VTMها و ITMها در حال افزایش است و خدماتی مانند انتقال از بخش عمومی به خصوصی، تراکنش های داخلی و خارجی،تبدیل ارزهای داخلی و خارجی و مدیریت مالی توسط این دستگاه‌های مدرن قابل ارائه است.

 

با توجه به این که بیشتر بانک‌ها در چین به دنبال کنترل هزینه‌هایشان در بخش دستمزد کارکنان و هزینه ساختمان فیزیکی هستند، شروع به استفاده از این تجهیزات کردند. در همین راستا در سال 2018 ، 50 هزار دستگاهVTM  و ITM به بازار ارائه شد.

 

به علاوه،  این گزارش نشان می‌دهد که بانک ها شروع به استفاده بیشتر از این ماشین‌ها در مناطق روستایی می‌کنند تا شبکه‌سازی انجام دهند و عملکرد بهتری در برآوردن نیازهای روستاها و حومه‌های شهر و حل مشکل توزیع ماشین‌ها بین مناطق شهری، روستایی و بین مناطق مختلف در یک ناحیه را انجام دهند.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.