چگونه سلطان سکه‌ متولد می‌شود؟

عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد چالوس تفکر صحیح اقتصادی را مهم ترین سلاح در جنگ اقتصادی دانست و خاطرنشان کرد: اگر برای وجوه بودجه عادلانه برنامه ریزی شود و آن را به مسیرهای صحیح توسعه کشور سوق دهیم، دیگر نه اختلاس سه هزار میلیاردی اتفاق می‌افتد و نه سلطان سکه‌ای متولد می‌شود.

عصر بانک؛رضا فلاح با اشاره به اینکه بودجه یکی از ارکان های مهم در جوامع دموکراتیک امروزی است، اظهار کرد: بودجه شامل برنامه مالی می شود که در آن درآمدها و مخارج پیش بینی شده و با توجه به اهداف و سیاست های یک کشور برای سال آتی تنظیم می شود.

 

وی با بیان اینکه نکات ظریفی در بودجه هر کشور یا حتی در یک نهاد کوچک مانند خانواده وجود دارد، تصریح کرد: تناسب ارقام بودجه‌ای و میزان مبالغ تخصیص داده شده، تمرکز کشور در سال آتی بر روی فعالیت های فرهنگی، ورزشی، سیاسی، امنیتی، اقتصادی و اجتماعی را نشان می‌دهد.

 

عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد چالوس گفت: تناسب و تخصیص ارقام بودجه‌ای می‌تواند نشان دهنده عدالت و عادل بودن تنظیم کنندگان آن باشد.

 

فلاح ادامه داد: انعطاف پذیری بودجه در ارقام پیش‌بینی شده در آینده با توجه به شرایط تحریم، کسری را به نحوی پوشش می‌دهد تا برنامه اصلی کشور متوقف نشود.

 

  عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد چالوس با بیان اینکه اختیارات و مصوبات در بودجه باید مدنظر قرار گرفته شود، خاطرنشان کرد: هیچ وجهی بدون نظارت مدیران ارشد، وزرا و در نتیجه رئیس جمهور نباید خرج شود.

 

این استاد دانشگاه با اشاره به اینکه نگاه به درون و رعایت عدالت بودجه‌ای زمانی که در جنگ اقتصادی ابرقدرت‌ها قرار داریم مهم‌ترین رکن است، اظهار کرد: عدالت در شرایط خاص می تواند رضایت عمومی جامعه را تامین کند.

 

وی با تصریح بر اینکه عدالت بودجه ای به معنای سهم مساوی استانها یا شهرها یا وزارتخانه ها از بودجه کشور نیست، خاطرنشان کرد: هر فعالیت و برنامه‌ای که بیشتر و بهتر به توسعه کشور کمک می کند و بیکاری را کاهش دهد، موجب رونق اقتصادی می شود که مطمئنا باید سهم بیشتری از بودجه داشته باشد.

 

وی ادامه داد: باید تصمیم درست در بودجه کشور در مورد اینکه پرداخت 900 هزار دلار به یک مربی فوتبال به سرمایه اجتماعی یک کشور کمک می‌کند یا پرداخت این مبلغ برای ساخت و تجهیز مدارس در مناطق محروم گرفته شود.

 

این استاد دانشگاه با اشاره به اینکه نظارت بر بودجه وظیفه مهم نمایندگان و حسابرسان دیوان محاسبات است، گفت: زمانی که کشور دارای کسری بودجه است باید به این سواالها پاسخ داد تا توازن و تعادل بودجه‌ای اتفاق افتد و کشور بیش از پیش در مسیر توسعه گام بر دارد.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.