پراید 45 میلیونی و این همه مشتری در تنها 45 دقیقه؛ چرا؟

«تکمیل ظرفیت پیش فروش فوری پراید در 45 دقیقه!» این خبر در حالی انتشار یافت که مردم ‌در این چند روز، واکنش هایی جدی به گران شدن پراید داشتند تا این سوال طرح شود گه ‌‌«چنین واکنش هایی در چه علت یا علت هایی می تواند ریشته داشته باشد»‌؟

عصر بانک؛بیژن عبدالکریمی استاد فلسفه و از اعضای هیئت مدیره انجمن فلسفه میان فرهنگی ایران در گفت وگویی با تاکید بر اینکه «مردم هیچ تقصیری ندارند» درباره این اتفاق اظهارنظرهایی را مطرح ‌می کند:‌

 

در حالی که قیمت 45 میلیون تومانی پراید همه را شگفت زده کرده است. مردم در ‌عرض 45 دقیقه ظرفیت پیش فروش فوری را تکمیل کردند. ریشه این دوگانگی در چه ‌چیزی است؟

مردم تلاش دارند تا در اوضاع به هم ریخته اقتصادی، سرمایه های خود را حفظ کنند و به همین ‌دلیل کاری به این ندارند که این نوع واکنش چه ضررهایی دارد. در واقع زمانی که انسان ها ‌احساس عدمِ امنیت می کنند، فقط منفعت فردی را لحاظ می کنند که باید گفت، هیچ تقصیری ‌ندارند.‌

 

مگر غیر از این است که نخریدن کالای گران، باعث کاهش قیمت ها می شود؟

این نکته به جوامعی تعلق دارد که پدیدار دولت_ملت مدرن در آن شکل گرفته است. در کشور ما بین دولت و جامعه ‌شکافی عمیق پدیدار شده است و تصمیم گیران توجه لازم را به مطالبات عمومی ندارند و دقیقا به ‌همین دلیل، مردم هم لازم نمی بینند که بخواهند مصلحت را درنظر بگیرند و در بحران ها، قدمی ‌برای ترمیم وضعیت بردارند و سعی شان این می شود که دارایی های فردی را حفظ کنند.‌

 

این روند چه آسیبی می رساند؟

پیچیدگی مسایل اجتماعی هم همین است که منافع ملی را زیر سایه قرار می دهد. البته ‌واضح است که فکر و ایده اجتماعی در جامعه ما وجود ندارد. در کشور ما فردیت گرایی غلبه پیدا کرده است و انسان ها اتمیته شده و در نتیجه، عناصر پیوندبخش به وجود نیامده ‌اند، سرنوشت جامعه تهدید می شود. تهدید به این دلیل که منفعت طلبی باعث می شود تا همه، ‌هیزم کشان جهنمی باشیم که به منافع عمومی ضربه های سختی وارد می کند.‌

 

چطور می شود، این مشکل برطرف شود؟

همهِ باید به کارها و تصمیم های اشتباه خود پی ببریم و در گام بعدی سعی مان این شود که ‌عیب ها را برطرف کنیم. در چنین حالتی، می توان امید داشت که همصدایی و یکپارچگی و در ‌نتیجهِ کاهش مشکلات به عنوان هدفی در دسترس باشد.‌

 

/انتخاب

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.