نمودار / آثار شوک ارزی سال ۹۷ بر جهش هزینه خانوار بیشتر بود یا شوک ارزی سال ‌۹۱؟

براساس آمارهای مرکز آمار ایران، آثار شوک ارزی سال ۹۷ بر جهش هزینه خانوار، بیشتر از آثار شوک ارزی سال ۹۱ بر جهش این هزینه‌ها بوده است.

 با توجه به سهم بالاتر خوراکی‌ها در سبد هزینه خانوارهای فقیرتر، نرخ تورم بالاتر خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها در سال های اخیر بیانگر بدتر شدن وضعیت معیشتی خانوارهای با درآمد پایین تر نسبت به سایر خانوارها می باشد.

آثار شوک ارزی سال ۹۷

 همانطور که در نمودار فوق مشخص است آثار شوک ارزی سال ۹۷ بر جهش هزینه خانوار، بیشتر از آثار شوک ارزی سال  ۹۱ بر جهش این هزینه‌ها بوده است.

/ فارس

ارسال یک پاسخ

لطفا دیدگاه خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید