مجمع عمومی سالیانه ایران کیش برگزار شد / به ازای هر سهم چقدر سود تقسیم شد؟

مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت کارت اعتباری ایران کیش برگزار و این شرکت برای هر سهم 86 ریال سود تقسیم کرد.

در مجمع عمومی عادی سالیانه ایران کیش چه گذشت؟

مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت کارت اعتباری ایران کیش منتهی به سال مالی 1398/12/29 با حضور 80 درصد از سهامداران بیست و یکم خردادماه  در هتل ارم برگزار شد؛ بر اساس تصمیم سهامداران این شرکت 20 درصد از سود خود به مبلغ 86 ریال به ازای هر سهم تقسیم کرد.

همچنین مجمع مقرر داشت مبلغ 6.000.000.000 ریال (شش میلیارد ریال) پاداش هیأت مدیره به صورت ناخالص در وجه اعضای حقوقی عضو هیأت مدیره پرداخت گردد.

حق حضور اعضای غیر موظف هیأت مدیره به مبلغ 20.000.000 ریال (بیست  میلیون ریال) به شرط برگزاری حداقل دو جلسه در ماه بصورت ناخالص تعیین شد.

مجمع مصوب کرد  چنانچه هریک از اعضای هیأت مدیره عضو کمیته های تصریح شده در دستورالعمل نظام راهبری شرکتی سازمان بورس اوراق بهادار نیز باشد، حق الزحمهای به مبلغ 16.000.000 ریال ( شانزده میلیون ریال) به ازای هر جلسه (حداکثر 12 جلسه در سال) بصورت ناخالص به ایشان پرداخت شود وتعیین حق الزحمه سایر اعضای کمیته حسابرسی به هیأت مدیره تفویض شد.

همچنین مصوب شد مبلغ 500.000.000ریال (پانصد میلیون ریال) بودجه در سال مالی 1399 برای حمایت از خط مشی مسئولیتهای اجتماعی شرکت تخصیص یابد.

همچنین موارد زیر به عنوان تکالیف مجمع عنوان شد:

  • درخصوص بند 5 گزارش حسابرس و بازرس قانونی مقرر شد پیگیری­های لازم  جهت تعیین تکلیف وضعیت بیمه ای و مالیاتی توسط شرکت صورت پذیرد.
  • درخصوص بند 1-7 گزارش حسابرس و بازرس قانونی، مقرر شد مفاد قانون تجارت توسط شرکت رعایت شود.
  • درخصوص بند 2-7 گزارش حسابرس و بازرس قانونی، مقرر شد باتوجه به اقدامات وپیش بینی صورت گرفته جهت افزایش تراکنش پایانه­های فروش در بودجه سال 1399 شرکت، پیگیری لازم از طرف هیأت مدیره به منظور تحقق بودجه مذکور صورت پذیرد.
  • درخصوص بند 10 گزارش حسابرس و بازرس قانونی، مقرر شد الزامات قانونی سازمان بورس و اوراق بهادار توسط هیأت مدیره محترم رعایت گردد.
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.