جدول / برای دریافت وام کرونایی، چه وثایقی لازم است؟

پرداخت تسهیلات حمایتی به کسب و کارهای آسیب دیده از کرونا یکی از سیاست های وزارت کار در جهت حفظ اشتغال بنگاه ها و صیانت از نیروی کار است که تا 5مرداد ماه مهلت ثبت نام و پرداخت آن تمدید شده است.

مبلغ تسهیلات حمایتی کسب‌وکارهای آسیب دیده از کرونا

مطابق جدول ارائه شده از سوی وزارت کار مبلغ تسهیلات حمایتی کسب‌وکارهای آسیب دیده از کرونا  در صورتی که تسهیلات تا 160 میلیون ریال باشد, سفته فرد متقاضی یا چک به تشخیص بانک, تسهیلات 160تا480 میلیون ریال نوع وثیقه سفته فرد متقاضی یا چک به تشخیص بانک به همراه یک ضامن( واحد اقتصادی دیگر یا کارمند), مبلغ تسهیلات 480تا1600میلیون ریال و نوع وثیقه سفته فرد متقاضی یا چک به تشخیص بانک به همراه 2ضامن(واحد اقتصادی دیگر یا کارمند),مبلغ تسهیلات1600تا2000میلیون ریال با نوع سفته فرد متقاضی یا چک به تشخیص بانک به همراه 3ضامن(واحد اقتصادی دیگر یاکارمند), مبلغ تسهیلات از 2000میلیون ریال بالاتر و با نوع ویثقه ارائه تضمین صادره ازسوی صندوق های ضمانت و یا بنا به تشخیص بانک ارائه وثایق متعارف و سقف مبلغ سفته 1.5 برابر اصل و سود تسهیلات  است.

پرداخت تسهیلات حمایتی به کسب‌وکارهای آسیب‌دیده از کرونا یکی از سیاست‌های وزارت کار در جهت حفظ اشتغال بنگاه‌ها و صیانت از نیروهای کار است و بر همین اساس 14 رسته شغلی شناسایی شده که بیشترین آسیب از شیوع ویروس کرونا را متحمل شده و دارای لیست بیمه در قالب کارفرمایی یا خویش‌فرمایی هستند، می‌توانند برای ثبت‌نام در سامانه کارآ اقدام کنند و از تسهیلات مذکور بهره‌مند شوند.

2 میلیون و800 هزار نفر بیمه ندارند

درحال‌حاضر با14 رسته اصلی و 550 زیر رسته در پرداخت وام و تسهیلات بنگاه‌های آسیب دیده از کرونا مواجه هستیم که بیش از یک میلیون و 200هزار بنگاه را شامل می‌شود. بر اساس آمار شیوع ویروس کرونا به طور مستقیم بر زندگی 6 میلیون کارگر تأثیر گذاشته است که از این تعداد 2 میلیون و800 هزار نفر بیمه ندارند. این افراد چند دسته هستند به این صورت که یا خویش فرما هستند یا رابطه کارکنی-کارفرمایی وجود دارد اما قابل اثبات نیست  یا رابطه کارکنی-کارفرمایی وجود داد و قابل اثبات است.

/ تسنیم

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.