بانک‌ها اختیار تخفیف در کارمزد خدمات را دارند

دبیرکل شورای هماهنگی بانک‌های دولتی و نیمه دولتی اظهار داشت: در رقابتی که بین بانک‌ها صورت می‌گیرد این اختیار را دارند برای مشتریانی که کارکرد زیادی دارند تخفیف‌هایی در کارمزد خدمات بانکی قائل شوند، همچنین برای کسانی که تحت پوشش نهادهای حمایتی قرار دارند اختیاراتی در نظر گرفته شده و درصدی کاهش هزینه اعمال خواهد.

علیرضا قیطاسی با تاکید بر لزوم رعایت پروتکل‌های بهداشتی برای جلوگیری از کرونا مخصوصا برای کارکنان شبکه بانکی کشور اظهار داشت: بر اساس ماده 14 قانون پولی‌بانکی، شورای پول و اعتبار تعیین نرخ کارمزد بانک‌ها را مورد بررسی قرار داد براین اساس مشخص شد که آ‌خرین بخشنامه در این زمینه مربوط به 11 سال قبل است که نیاز به اصلاح و بازنگری داشت.

وی افزود: کانون بانک‌های خصوصی و دولتی با همکاری بانک مرکزی طبق بررسی‌هایی که داشتند تعرفه جدید را با 20 درصد افزایش در 67 خدمت بانکی مورد تایید قرار دادند.

دبیرکل شورای هماهنگی بانک‌های دولتی و نیمه دولتی با بیان اینکه اکنون تعرفه کارت به کارت برای هر یک میلیون تومان از 500 تومان به 600 تومان افزایش داشته است، خاطرنشان کرد: با توجه به خدماتی که بانک‌ها ارائه می‌دهند و قیمت تمام شده این خدمات کارمزدها بسیار کم بوده است.

وی با اعلام اینکه ارائه خدمات با تعرفه جدید خدمات بانکی از ابتدای آ‌ذرماه اجرایی می‌شود درباره اینکه این افزایش 20 درصد منجر به حمل پول نقد و جابجایی آن خواهد شد، توضیح داد: در حال حاضر با توجه به شیوع کرونا مردم می‌توانند خدمات بانکی را بدون مراجعه حضوری در منزل و محل کار و به وسیله موبایل دریافت کنند. بنابراین این افزایش تعرفه چندان بالا نبوده است.

قیطاسی یادآور شد: البته برای بانک‌ها اختیاراتی نیز در نظر گرفته شده است. در رقابتی که بین بانک‌ها صورت می‌گیرد این اختیار را دارند برای مشتریانی که کارکرد زیادی دارند تخفیف‌هایی در کارمزد خدمات قائل شوند، همچنین برای کسانی که تحت پوشش نهادهای حمایتی قرار دارند اختیاراتی در نظر گرفته شده و درصدی کاهش هزینه اعمال خواهد.

/ایلنا

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.