با بهبود وضعیت بازار سرمایه بار دیگر نقدینگی زیادی وارد این بازار بزرگ شد‌ اما نکته مهمی که باید به آن اشاره کنیم، نوسانات زیاد بازار سرمایه بود؛ این نوسانات حجم معاملات روزنه را نیز افزایش داده بود. در این بین افرادی بودند که از نوسانات بازار سرمایه سود‌های فراوانی بردند اما افرادی نیز بودند که از این نوسانات ضرر زیادی کردند. بیشتر این افرادی که ضرر کردند تازه‌وارد‌های بدون‌تجربه بودند که بدون شناخت وارد این بازار مالی شده‌اند. بسیاری از کارشناسان حوزه بازار سرمایه به تازه‌واردان توصیه می‌کنند تا از ورود مستقیم به معاملات سهام خودداری کنند و برای بهره‌بردن از فرصت بالقوه سرمایه‌گذاری در بازار بورس، از طریق صندوق‌های سرمایه‌گذاری اقدام کنند.

مهم‌ترین عاملی که بیش از سایر عوامل مورد‌توجه سرمایه‌گذاران قرار دارد، بازدهی صندوق است. طبیعتا بازدهی در بازار سرمایه در بازه‌های بلند‌مدت قابل اعتمادتر و مهم‌تر است. از این‌رو در این گزارش به معرفی صندوق‌های سرمایه‌گذاری با بیشترین نرخ بازدهی پرداخته خواهد شد.

برترین صندوق‌های با درآمد ثابت

این صندوق‌ها که برای افراد کم‌ریسک بهترین انتخاب به‌حساب می‌آیند،‌ 90 درصد دارایی‌های خود را به اوراق، سپرده بانکی و پول نقد اختصاص می‌دهند. سود غالبا تضمین‌شده این صندوق‌ها در مقاطع عمدتا یک‌ماهه و بعضا در مقاطع سه‌ماهه پرداخت می‌شود.

صندوق‌های برتر آذر‌ماه عبارتند از: مشترک صنعت و معدن،‌ پیشگامان سرمایه نوآفرین،‌ با درآمد ثابت کوثر‌یکم،‌ توسعه سرمایه نیکی.

صندوق مشترک صنعت و معدن: این صندوق بزرگ درآمد ثابت که دارای یک میلیون و 943 هزار واحد صندوق است و ارزش آن 278 میلیارد تومان است در آذرماه بازدهی 79/ 5 درصدی را ثبت کرده است. همچنین بازدهی فصل پاییز این صندوق برابر با 60/ 5 درصد است. 25 درصد دارایی این صندوق در بورس سرمایه‌گذاری شده است که یکی از دلایل بازدهی مناسب این صندوق به‌حساب می‌آید. همچنین بیشترین درصد دارایی این صندوق را اوراق‌مشارکت با 70‌درصد تشکیل می‌دهد.

پیشگامان سرمایه نوآفرین: این صندوق با درآمد ثابت که فعالیت خود را از شهریور 98 آغاز کرده در یک ماه اخیر با بازدهی 66/ 4 در مرتبه دوم صندوق‌ها از لحاظ کسب بازدهی قرار گرفته است. ارزش هر واحد این صندوق حدود 100‌هزار تومان است. در کل این صندوق 705‌هزار واحد سرمایه‌گذاری دارد که ارزش خالص دارایی آن در حدود 71 میلیارد تومان است. سپرده بانکی 51 درصد،‌ اوراق مشارکت32 درصد، سهام 15‌درصد و ما‌بقی را وجه نقد و سایر دارایی‌ها ترکیب دارایی این صندوق را تشکیل می‌دهد. همچنین این صندوق در فصل پاییز بازدهی 52/ 7درصدی را ثبت کرده است.

با درآمد ثابت کوثر یکم: این صندوق که در بازار سرمایه قدمت 5 ساله دارد، با داشتن هشت میلیون و 110 هزار واحد جزو صندوق‌های بزرگ به‌حساب می‌آید. قیمت هر واحد از این صندوق حدود 119هزار تومان است و ارزش خالص دارایی آن برابر با 964 میلیارد تومان است. این صندوق در آذر 99 بازدهی 13/ 4 درصدی داشته است. اما نکته مهم بازدهی سه‌ماهه این صندوق است که عدد 73/ 11 را نشان می‌دهد. اوراق و سپرده بانکی بیشترین درصد ترکیب دارایی‌های این صندوق را تشکیل می‌دهد.

صندوق‌های سهامی برتر

صندوق‌های سهم آشنا،‌ یکم اکسیر فارابی،‌ میعاد ایرانیان و ارزش‌کاوان‌آینده برترین صندوق‌های آذر بودند. با بهبود نسبی اوضاع بازار سرمایه،‌ صندوق‌های سهامی نیز بازدهی مثبت ثبت کردند.

سهم آشنا: صندوق در سهام سهم آشنا با بازدهی 62/ 23 در آذر‌ماه بهترین صندوق سهامی شناخته شد. این صندوق بزرگ 2میلیون و 114 واحدی که هر واحد صندوق برابر 297 هزار تومان قیمت دارد 87 درصد از دارایی خود را به خرید سهام اختصاص داده است. سهم صنعت انبوه‌سازی و صنعت بانک بیشترین سهم را در در سبد دارایی‌های این صندوق دارند.

یکم اکسیر فارابی: این صندوق که جزو قدیمی‌ترین صندوق‌های بازار سرمایه به‌حساب می‌آید فعالیت خود را از سال 88 آغاز کرده است. بازدهی این صندوق در آذر ماه 37/ 23 درصد است. قیمت هر واحد از این صندوق حدود 140 هزار تومان است. این صندوق تقریبا تمام دارایی خود را صرف خرید سهام کرده است. سهم صنعت فرآورده‌های نفتی،‌ بانک‌ها و سرمایه‌گذاری‌ها بیشترین سهم را در سبد دارایی‌های این صندوق دارند.

/دنیای اقتصاد