پیشنهاد درآمد 20 هزار میلیارد تومانی از تراکنش‌های بانکی در بودجه 1400

مرکز پژوهش‌‌های مجلس پیشنهاد داد، در صورت وضع عوارض هزار تومانی و یا 5 هزار تومانی برای تراکنش‌های 10 میلیون تومان به بالا به ترتیب 4 هزار میلیارد تومان و 20 هزار میلیارد تومان درآمد در سال حاصل می‌شود.

 یکی از راه‌های درآمدی در لایحه بودجه سال 1400 پیشنهاد دریافت عوارض از تراکنش‌های بالای بانکی است.

بررسی‌ها نشان می‌دهد، در صورت وضع عوارض هزار تومانی برای تراکنش‌های 10 میلیون تومان به بالا  در طول سال می‌توان 4 هزار میلیارد تومان درآمد حاصل می‌شود و اگر 5 هزار تومان برای تراکنش 10 میلیون تومانی در نظر گرفته شود، می‌توان20 هزار میلیارد تومان وصولی داشت.

در این راستا مرکز پژوهش‌های مجلس در بررسی ابعاد لایحه بودجه سال 1400 اعلام کرد: وضع عوارض بر تراکنشهای بانکی در حال حاضر از تراکنشهای کارت به کارت و خرد زیر 5 میلیون تومان، کارمزد دریافت می‌شود، اما بابت تراکنشهای صورت گرفته در ساتنا، پایا، تراکنشهای درون بانکی و چک هزینه بسیار پایینی از طرفین تراکنش دریافت می‌شود.

یکی از منابعی که می‌توان برای پوشش کسری بودجه از آن استفاده کرد، وضع عوارض بر این تراکنشهای بانکی است. در صورت وضع عوارض بسیار پایین بر این تراکنشها، هزینه قابل توجهی به مردم به ویژه اقشار کم درآمد بار نمی‌شود.

مطابق بررسیهای انجام شده و با فروض بدبینانه در صورت دریافت یک ده هزارم این تراکنش‌ها به عنوان عوارض، هزار تومان برای تراکنش 10 میلیون تومانی در طول یک سال 4 هزار میلیارد تومان منابع قابل حصول است. با تعیین پنج در ده هزار، 5 هزار تومان برای تراکنش 10 میلیون تومانی به عنوان عوارض تراکنش، در یک سال 20 هزار میلیارد تومان قابل حصول است.

طبق قانون برنامه ششم، درآمدهای مالیاتی بیش از 60 تا 70 هزار میلیارد تومان عقب افتادگی دارد که یکی از راهکارهای تامین کسری بودجه در شرایط کنونی همین مسئله است.

/ فارس

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.