جمعه، 8 اسفند 1399

برخی تکالیف اشخاص مشمول قانون پایانه‌های فروشگاهی

استفاده از پایانه‌های فروشگاهی، موجب بهبود فعالیت‌های اقتصادی، صرفه‌جویی در وقت، دقت بیشتر در امور، پایین آوردن و حتی از بین بردن میزان اشتباهات، تسهیل دادوستد، نظارت بر قیمت‌ها، ثبت و مستندسازی و شفافیت در مبادلات اقتصادی و تشخیص درآمدهای مودیان مالیاتی و مالیات ارزش افزوده می‌شود.
به گزارش سازمان امور مالیاتی کشور، شفافیت اطلاعات اقتصادی و تحقق عدالت مالیاتی، حذف چرخه عرضه کالای قاچاق در شبکه رسمی توزیع و همچنین کاهش هزینه قیمت تمام‌شده کالا برای اصناف با حذف واسطه‌های غیرضروری، از جمله اهداف قانون‌گذار برای نصب صندوق فروش بوده‌است.
اشخاص مشمول نصب و استفاده از این سامانه مکلفند پس از انتشار آگهی فراخوان، حداکثر تا پایان دی ماه همان سال نسبت به نصب سامانه صندوق فروش و ثبت درخواست تخصیص شماره شناسه در درگاه عملیات الکترونیکی سازمان به نشانی www.tax.gov.ir با ذکر ویژگی و مشخصات سامانه صندوق فروش اقدام نمایند. صاحبان مشاغلی که پس از انتشار آگهی فراخوان در هر سال، تاسیس یا ایجاد می‌شوند نیز مکلفند ظرف چهار ماه از شروع فعالیت، نسبت به نصب این سامانه و ثبت درخواست اقدام کنند. در این راستا، سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است ظرف دو ماه پس از ثبت درخواست اشخاص مشمول و بررسی موضوع، در صورت تطابق مشخصات فنی سامانه صندوق فروش با ویژگی‌های اعلام‌شده نسبت به تخصیص شماره شناسه برای هر سامانه صندوق فروش اقدام کند.
همچنین به‌منظور ایجاد تناظر بین معاملات ثبت‌شده در سامانه صندوق فروش و پرداخت‌های انجام‌شده در شبکه پرداخت بانکی، اشخاص مشمول مکلفند شماره حساب یا حساب‌های بانکی مورد استفاده برای فعالیت شغلی خود و شناسه یکتای پایانه پرداخت متصل به شبکه پرداخت بانکی مورد استفاده در واحد شغلی خود را از طریق درگاه عملیات الکترونیکی سازمان اعلام کنند. بر این اساس، اشخاص مشمول مکلفند در موارد استفاده از حساب بانکی جدید یا پایانه پرداخت متصل به شبکه پرداخت بانکی جدید، مراتب استفاده را ظرف ۱۰ روز از طریق درگاه عملیات الکترونیکی سازمان اعلام کنند.
اشخاصی که از سامانه صندوق فروش استفاده می‌کنند مکلفند در هنگام رسیدگی، حسب درخواست کتبی ماموران مالیاتی ذی‌ربط، ضمن ارائه دستورالعمل نحوه کار با سامانه یادشده، امکان دسترسی لازم به اطلاعات آن سامانه را فراهم کنند.

در صورتی که مودی، برخی از فعالیت‌ها یا معاملات خود را کتمان کند یا از صدور صورت‌حساب‌های خود از طریق سامانه مودیان خودداری کرده یا در ثبت قیمت یا مقدار فروش مرتکب کم‌اظهاری یا بیش‌اظهاری شده باشد، سازمان موظف است موارد تخلف مودی را از طریق سامانه مودیان به اطلاع وی برساند. در صورتی که مودی موارد مزبور را بپذیرد و آنها را در کارپوشه خود در سامانه مودیان ثبت یا اصلاح کند، صرفا مشمول جریمه‌های موضوع ماده (۲۲) این قانون خواهد شد.

  پایان مهلت بانک مرکزی برای ساماندهی دستگاه‌های کارتخوان

همچنین وقتی مودی آن موارد را نپذیرد و از ثبت یا اصلاح آنها در سامانه مودیان امتناع کند، سازمان مراتب تخلف مودی را با اسناد و مدارک مثبته به هیات حل اختلاف مالیاتی ارجاع می‌دهد. درصورت تایید تخلف توسط هیات حل اختلاف مالیاتی، سازمان می‌تواند با مراجعه به مودی یا مطالبه دفاتر و اسناد او، نسبت به حسابرسی دوره‌های مالیاتی سال تخلف اقدام کند. علاوه بر این، مودی متخلف مشمول جریمه‌های موضوع ماده (۲۲) این قانون خواهد بود.

در صورتی که به هر دلیل اعم از تعطیلی (موقت یا دائم) یا انحلال واحد کسب‌وکار، بهره‌برداری از پایانه فروشگاهی به‌طور موقت یا دائم متوقف شود، اشخاص مشمول مکلفند مراتب را ظرف مدت ۱۰روز از توقف بهره‌برداری از طریق کارپوشه خود در سامانه مودیان حسب مورد به سازمان یا شرکت معتمد ارائه‌دهنده خدمات در مواردی که تعطیلی واحد کسبی به حکم مراجع قانونی ذی‌ربط باشد یا در موارد قوه قهریه یا بروز حوادث غیرمترقبه که مبتنی بر علل و جهاتی خارج از اراده اشخاص مشمول باشد و بر اثر آن اطلاع به سازمان ممکن نباشد، اشخاص مشمول تا رفع موانع قهریه مذکور از رعایت مهلت زمانی مقرر در این ماده مستثنی هستند.ضمنا اشخاص مشمولی که نسبت به تغییر شغل یا محل فعالیت، تغییر مالکیت یا اجاره واحد کسب‌وکار اقدام می‌کنند، مکلفند ظرف مدت ۱۰روز تغییرات انجام‌شده را از طریق کارپوشه خود در سامانه مودیان حسب مورد به سازمان یا شرکت معتمد ارائه‌دهنده خدمات مالیاتی اعلام کنند.

در پایان باید گفت، عدم نصب یا عدم استفاده از سامانه صندوق فروش فروشگاهی یا عدم ثبت صورت‌حساب خرید و فروش جرایمی را نیز در پی دارد. به این صورت که عدم استفاده از سامانه صندوق فروش موجب تعلق جریمه‌ای معادل ۲درصد فروش خواهد بود. ماخذ محاسبه جریمه، آن بخش از فروشی خواهد بود که عملیات آن در سامانه صندوق فروش ثبت نشده یا اطلاعات آن در اختیار سازمان قرار نگرفته است.

  تحول بزرگ اقتصادی با صورت حساب‌های الکترونیکی

ارسال یک پاسخ

لطفا دیدگاه خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید