کارپوشه اینترنتی مشتریان حقوقی بانک سینا چیست؟

کارپوشه اینترنتی مشتریان حقوقی بانک سینا جهت ارائه به مشتریان حقوقی و یا مشتریان حقیقی مشترک دارای شرایط برداشت فراهم شده است.

سرویس سام در اینترنت بانک سینا جهت ارائه به مشتریان حقوقی و یا مشتریان حقیقی مشترک که دارای شرایط برداشت (شرایط سپرده جدید) می‌باشند به کار می‌رود و انجام عملیات انتقال وجه مطابق با شرایط اعمال شده در بانک سینا و با تأیید کلیه امضاء داران سپرده انجام می‌پذیرد. کارپوشه اینترنتی مشتریان حقوقی بانک سینا هم جهت ارائه به مشتریان حقوقی و یا مشتریان حقیقی مشترک دارای شرایط برداشت فراهم شده است.

خدمات و امکانات قابل ارائه در سرویس سام در اینترنت بانک سینا

  • امکان انتقال وجه داخلی : عادی ، مستمر ، دسته ای
  • امکان انتقال وجه بین بانکی : پایاعادی ، پایا دسته ای ، پایا مستمر و ساتنا
  • امکان چاپ گزارش درخواست های کارپوشه
  • امکان لغو ، ویرایش و رد درخواست های ثبت شده

مراحل انجام عملیات انتقال وجه بر روی سپرده های حقوقی یا حقیقی مشترک با استفاده از سرویس سام در اینترنت بانک به ترتیب زیر صورت می گیرد:

ابتدا فردی که مجاز به انجام عملیات بر روی سپرده است، (نماینده شرکت و یا یکی از امضاداران سپرده ) عملیات موردنظر را در سیستم ثبت و اشخاص حقیقی یا حقوقی را تحت عنوان تاییدکننده انتخاب می نماید. بدین ترتیب عملیات ثبت شده ، بصورت یک درخواست به کارپوشه تاییدکنندگان ارسال شده و در انتظار تصمیم و تایید آنها می ماند. و در صورت انجام عمل تایید توسط تاییدکنندگان، درخواست موردنظر به منظور اجرای آن به کارپوشه فرد ثبت کننده ارجاع و پس از اجرای درخواست توسط وی، عملیات مورد نظر انجام خواهد شد.

متقاضیان استفاده از این سرویس می توانند با مراجعه به یکی از شعب و تکمیل فرم درخواست و سند اقرار و تعهد، مطابق شرایط و ضوابط مربوط اقدام نمایند.

جهت دریافت فایل راهنما اینجا را کلیک نمایید.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.