برداشت از حساب‌های صادرکننده چک در صورت کسری

اگر حساب صادرکننده چک موجودی کافی نداشته باشد، دارنده چک می‌تواند از بانک تقاضا کند که از سایر حساب‌های صادرکننده چک، مبلغ کسری را به وی پرداخت کند.
سخنگوی اجرای قانون چک درباره چک‌هایی که با کسری مواجه هستند، گفت: در صورتی که موجودی حساب صادرکننده چک تکافوی مبلغ چک را ندهد، دارنده چک می‌تواند از بانک تقاضا کند که از سایر حساب‌های صادرکننده چک در همان بانک مبلغ کسری چک را به وی پرداخت کند.
آمنه ناد علی زاده تصریح کرد: در غیر این صورت اگر کماکان چک برگشتی باشد و در واقع موجودی نداشته باشد که به دارنده پرداخت شود، دارنده می‌تواند گواهینامه عدم پرداخت را از بانک مطالبه کند. او تاکید کرد: دارنده چک باید دقت داشته باشد که این گواهینامه عدم پرداخت حتما دارای کد رهگیری باشد. سپس با این گواهینامه عدم پرداختی که دارای کد رهگیری است می‌تواند به دفاتر خدمات الکترونیکی قضایی برای پیگیری مطالبات خود مراجعه کند.
/ ایبنا
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.