فیلم/ محدودیت‌های صادرکنندگان چک برگشتی و روش رفع سوء اثر چک

در قانون جدید چک با هدف جلوگیری از صدور چک بلامحل، محدودیت‌های زیادی برای صادرکنندگان چک برگشتی در نظر گرفته شده است.

رفع سوء اثر چک

رفع سوء اثر چک نیز تغییراتی داشته تا دارندگان چک برگشتی در صورت تمایل بتوانند در اسرع وقت، چک برگشتی خود را رفع سوء اثر کنند.

 

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.