انجام خدمات ساتنا و پایا در خودپردازهای بانک دی

انجام خدمات ساتنا و پایا در خودپردازهای بانک دی و بر روی سامانه‌های فیزیکی بانکداری غیرحضوری فراهم شد. با خدمت ساتنا و پایا در خودپردازهای بانک دی آشنا شوید.

بانک دی ارائه خدمات ساتنا و پایا بر روی سامانه‌های فیزیکی بانکداری غیرحضوری خود را عملیاتی کرد.

خدمات ساتنا و پایا در خودپردازهای بانک دی

ارائه خدمات ساتنا و پایا اکنون بر روی خودپردازها، خودگردان‌ها، کیوسک‌های صدور کارت هدیه و پیشخوان‌های بانک دی (CASH LESS) قابل دریافت است.

مشتریان بانک دی می‌توانند با استفاده از کارت‌های این بانک در سامانه‌های اعلام شده، عملیات انتقال وجه در بستر پایا و ساتنا را به صورت 24 ساعته انجام دهند.

سقف انتقال از طریق ساتنا و پایا و نیز سیکل‌های زمانی انتقال در سامانه‌های بانک دی، مطابق ضوابط اعلامی بانک مرکزی است.

انجام عملیات ساتنا و پایا از طریق سامانه‌های فیزیکی بانکداری غیرحضوری بانک دی، مستلزم داشتن شبای مقصد است.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.