اطلاعیه کانون بانک‌ها و موسسات اعتباری خصوصی پیرامون ساعت کار شعب و نحوه حضور کارکنان بانک‌ها در شهر‌های آبی، زرد، نارنجی و قرمز بدین شرح است:

تا اطلاع ثانوی ساعات فعالیت بانک‌ها برای پذیرش مشتریان از 8 صبح الی 14 بعد از ظهر و در روز‌های پنج شنبه تا 12:30 خواهد بود.

حضور کارکنان بانک‌ها در شهر‌ها با هشدار قرمز به میزان 50 درصد است و 50 درصد بقیه کارکنان می‌توانند با توجه به نظر مدیران محترم مناطق به نحوی که ارائه خدمات شعب متوقف یا با خدشه روبرو نگردد بصورت نوبتی از طریق دورکاری ادامه یابد.

در شهر‌های با هشدار نارنجی از جمله تهران و البرز حضور کارکنان به میزان 2/3 خواهد بود و 1/3 آنان می‌توانند مشروط به امکان ارائه کامل به مشتریان از طریق نوبتی دورکاری داشته باشند.

بدیهی است در سایر شهر‌ها با هشدار‌هایی با رنگ‌های زرد و آبی ارایه خدمات بانکی با حضور صدردرصدی کارکنان خواهد بود.