شرکت تجارت الکترونیک پارسیان ۲ گواهینامه بین‌المللی گرفت

شرکت تجارت الکترونیک پارسیان (تاپ) دو استاندارد بین‎‌المللی ایزو 10002 و ایزو 10004 را دریافت کرد.

شرکت تجارت الکترونیک پارسیان (تاپ) در راستای تحقق چشم‌انداز خود و اهمیت به رضایتمندی هرچه بیشتر مشتریان دو استاندارد بین‎‌المللی ایزو 10002 و ایزو 10004 را دریافت کرد.

استاندارد ایزو 10002:2018 به عنوان الگوی راهنما برای «رسیدگی به شکایات مشتریان» شناخته می‌شود. این استاندارد تأکید می‌کند که می‌بایست فرآیند رسیدگی به شکایات شامل روش‌های اجرایی، دستورالعمل‌های کاری، فرم‌ها و … طراحی شده و جاری‌سازی شوند تا در نهایت «رضایت مشتریان» جلب شود.

از سوی دیگر، استاندارد ایزو 10004:2018 یک استاندارد مرجع «برای سنجش و ارزیابی رضایت مشتریان» می‌باشد. این استاندارد به عنوان یک مدل برای مدیریت سکوت مشتریان شناخته می‌شود و در آن، از طریق نظرسنجی‌های مستمر، بازخور مشتریان با استفاده از روش‌های علمی، دریافت شده و تحلیل می‌گردند. در نهایت نیز بر اساس نتایج تحلیل‌های مذکور، نقاط قوت و ضعف سازمان شناخته شده و برای آنها برنامه‌ریزی های لازم صورت می‌پذیرد.

مدیران شرکت تجارت الکترونیک پارسیان همواره به دنبال طرح‌ریزی و اجرای فرآیندهایی هستند که از طریق مدیریت ارتباط با مشتریان، ضمن تکریم ایشان، نسبت به شناسایی دغدغه ها و همچنین نیازمندی‌ها و انتظارات آنان اقدام نموده و از این رهگذر، فرآیندها و خدمات را بهبود بخشند.

پر واضح است که چنین فرآیندهایی نیازمند استفاده از الگوها و استانداردهای بین‌المللی می‌باشد. از این رو، این دو استاندارد که در سال 2018 منتشر شده‌اند، در شرکت تجارت الکترونیک پارسیان به عنوان مرجع برای این امر انتخاب گردیده‌اند.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.