بررسی عملكرد شرکت های ارائه دهنده خدمات پرداخت در شهریور ماه

شاپرک در گزارش‌های ماهیانه خود با مطالعه‌ی شاخص‌های عملکرد شرکت‌های ارائه دهنده خدمات پرداخت درکل و همچنین به تفکیک، تصویری کلی از وضعیت آنها در صنعت پرداخت الکترونیکی کارت ترسیم می‌کند.

در ادامه گزارش شهریور ماه شاپرک درباره وضعیت شرکت‌های PSP  بررسی شده است.

 

عصربانک - گزارش شاپرک

سهم  تعدادی  و  مبلغی  هر  یک  از  شرکت‌های  PSP  از  بازار

سهم تعدادی و مبلغی هر  یک  از  شرکت‌های  ارائه  دهنده  خدمات پرداخت  از کل  تراکنش‌های بازار  خدمات پرداخت الکترونیک کارتی، در دو شکل  1-4 و شکل 2-4 ترسیم شده است.

گزارش شاپرک

گزارش شاپرک

همانگونه که در  شکل  فوق  ملاحظه  می‌گردد، در  شهریور ماه  1400  شرکت  “به  پرداخت  ملت”  در  تعداد تراکنش‌ها  از  شرکت  “پرداخت الکترونیک سامان”  پیشی گرفته و  با سهم  تعدادی  20.42 درصدی  رتبه نخست را به خود اختصاص داده است. این اختلاف رقم اندکی معادل با  0.06درصد است. شرکت  “به پرداخت ملت”  با  سهم  19.36  درصدی از مبلغ  تراکنش‌ها، همچنان بیشترین سهم  مبلغی  را  در اختیار دارد. در این ماه اختلاف  سهم مبلغی شرکت “پرداخت الکترونیک سامان” – دومین شرکت بازار – با این شرکت 1.24درصد است.

مقایسه دو شکل بالا با شکل های مشابه در گزارش مرداد  ماه سال  1400  حکایت از آن دارد که هرچند میزان نوسانات این سهم‌ها در مولفه تعدادی چندان قابل توجه  نیست  ولیکن سبب  جابجایی بین  شرکت‌های”پرداخت الکترونیک سامان” و  “به پرداخت  ملت”  و  نیز دو شرکت  “کارت اعتباری ایران کیش”  و  “پرداخت الکترونیک سداد” شده است. نوسانات سهم‌ها در مولفه مبلغی قابل توجه نبوده و جابه جایی بین شرکت‌ها رخ نداده است.

سهم شرکت‌های PSP از بازار تراکنش‌های هر یک ازابزارهای پذیرش

این شاخص، سبب شناخت حوزه فعالیت و نحوه سرمایه گذاری  هر  یک  از  شرکت‌های  PSP  در  ابزارهای پذیرش می‌شود. در این بخش تعداد و مبلغ تراکنش‌های هر شرکت به تفکیک ابزار پذیرش مورد بررسی قرار می‌گیرد. سهم تعدادی تراکنش‌های هر یک از شرکت‌های  PSPاز بازار ابزارهای پذیرش برای دو ماه متوالی  مرداد  و شهریور 1400 در جدول  1-4 ارائه شده است.

در  شهریور ماه شرکت  “پرداخت الکترونیک سامان”  با  پوشش  20.54درصدی از بازار تراکنش‌های کارتخوان فروشگاهی،  بالاترین  سهم  را  در  اختیار  خود  دارد.  این  شرکت  همچنان  با  پوشش  33.56  درصدی  از  سهم تعدادی تراکنش‌های موبایلی به عنوان دارنده‌ی بالاترین سهم در بازار تراکنش‌های موبایلی شناخته شده است  .

در این ماه  شرکت  “تجارت الکترونیک پارسیان ”  با کسب  33.56  درصد از سهم بازار تراکنش‌های اینترنتی، به‌عنوان ارائه‌دهنده‌ی خدمات به بیشترین تعداد تراکنش‌های مذکور محسوب می‌شود.  بیشترین  اختلاف  بین  سهم  تعدادی  تراکنش‌های  ابزار  پذیرش  کارتخوان  فروشگاهی  با  0.34به  شرکت پرداخت الکترونیک سداد تعلق دارد.

گزارش شاپرک

بیشترین اختلاف بین سهم تعدادی تراکنش های ابزار پذیرش اینترنتی  نیز  با  2.41  درصد اختلاف به شرکت  “به‌پرداخت ملت”  تعلق دارد.  شرکت  “پرداخت الکترونیک سامان”  با  1.81 درصد  کاهش، بالاترین اختلاف را بین سهم تعدادی تراکنش‌های ابزار پذیرش موبایلی نشان می‌دهد .

سهم شرکتهای مختلف ارائه دهنده خدمات پرداخت از تعداد تراکنش های هر یک از ابزار های پذیرش در  شکل  3-4 نمایش داده شده است.

گزارش شاپرک

سهم مبلغی  تراکنش‌های هر یک از شرکت‌های PSPاز بازار ابزارهای پذیرش برای دو ماه متوالی مرداد  و  شهریور   1400  در جدول  2-4 ارائه شده است. در این ماه همچنان شرکت  “به‌پرداخت ملت”  با پوشش  19.05 درصدی  از  مبالغ  بازار  کارتخوان  فروشگاهی،  بالاترین  سهم  را  در  اختیار  خود   دارد.  از  سویی  دیگر  شرکت  پرداخت الکترونیک سامان در  شهریور   ماه   با رقمی  معادل 42.86  درصد  بخش قابل توجهی  از  بازار مبلغ  تراکنش‌های اینترنتی  را کسب نموده است.  همین شرکت در ابزار پذیرش موبایلی  نیز  با پوشش  38.92درصدی، سهم عمدهای  از بازار مبلغی تراکنش‌های این ابزار را پشتیبانی می‌نماید.

گزارش شاپرک

بیشترین اختلاف بین سهم مبلغی تراکنش‌های ابزار پذیرش کارتخوان فروشگاهی نسبت به ماه گذشته با رقم منفی  0.53 درصد  به شرکت  “پرداخت  الکترونیک سداد”  تعلق دارد.  شرکت  “به پرداخت ملت”  در ابزار پذیرش  اینترنتی  با  1.94درصد  کاهش  سهم،  بالاترین  تفاضل  را  نشان  می‌دهد .  در  ابزار  پذیرش  موبایلی  شرکت  پرداخت الکترونیک سامان با  کاهش  1.66درصدی  همراه بوده است.

لازم به توضیح است تغییرات سهم مبلغی تراکنش‌های شرکت‌های ارائه‌دهنده‌ی خدمات پرداخت در مقایسه با سهم تعدادی لزوما همسو نبوده و حتی میزان آنها نیز هم اندازه نیستند. شکل  4-4  سهم شرکت‌های  PSP از مبلغ تراکنش‌های ابزارهای پذیرش مختلف را در شهریور  1400 نمایش می‌دهد.

گزارش شاپرک

نتایج بررسی های این بخش حاکی از آن است که در ماه جاری عملکرد شرکت‌های  “الکترونیک کارت دماوند” و  “سایان کارت ”  به‌گونه‌ای بوده که کمترین  مبلغ و تعداد تراکنش‌های ابزارهای پذیرش مختلف را به خود اختصاص داده‌اند.

سهم شرکت‌های PSP از بازار تراکنش‌های هر سرویس

این شاخص، سبب شناخت حوزه فعالیت و نحوه ی سرمایه گذاری هر شرکت  PSP  در سرویس‌های خدمات پرداخت می‌شود. در این بخش تعداد و مبلغ تراکنش‌های هر یک از  شرکت‌ها به تفکیک نوع سرویس مورد بررسی قرار می‌گیرد. سهم تعدادی تراکنش‌های هر یک از شرکت‌های   PSPاز بازار تراکنش‌های هر سرویس برای دو ماه متوالی مرداد و شهریور  1400  در جدول  3-4 ارائه شده است.

شرکت “به‌پرداخت ملت”  با پوشش  20.40  درصد  از بازار تراکنش‌های خرید، در این ماه  بالاترین سهم را  به خود اختصاص داده است. این شرکت در حوزه تراکنش‌های پرداخت قبض و خرید شارژ نیز با در اختیار داشتن 62.23درصد  از بازار تراکنش‌های فوق، بیشترین سهم را دارد. در این ماه  شرکت  “تجارت الکترونیک پارسیان ”  با کسب 17.44  درصد از سهم بازار تراکنش‌های مانده‌گیری، به بالاترین حجم از این گونه تراکنشها خدمت ارائه می‌دهد.

گزارش شاپرک

بیشترین اختلاف بین سهم تعدادی تراکنش‌های خرید در ماه شهریور  نسبت به  مرداد  ماه در شرکت  “پرداخت الکترونیک سداد”  با افزایش  0.34درصدی  مشاهده می‌شود. شرکت  “پرداخت  الکترونیک سامان”  در تراکنش‌های پرداخت قبض و خرید شارژ  کاهش1.10  درصدی تجربه کرده و بالاترین تفاضل را در سهم تعدادی این تراکنش‌ها به خود  اختصاص داده  است. در  تراکنش‌های  مانده گیری  نیز  شرکت  “آسان  پرداخت  پرشین”  با  افزایش  0.20  درصدی بیشترین اختلاف سهم تعدادی را کسب نموده است.

سهم شرکت‌های مختلف ارائه دهنده خدمات پرداخت از تعداد تراکنش‌های هر یک از سرویس‌های شبکه‌ی الکترونیکی پرداخت کارت در شکل  5-4 نمایش داده شده است.

گزارش شاپرک

سهم مبلغی تراکنش‌های  هر یک از شرکت‌های  PSP  از بازار سرویس‌های شبکه‌ی الکترونیکی پرداخت کارت برای دو ماه متوالی مرداد و شهریور  1400 در جدول  4-4 ارائه شده است. اطلاعات این جدول مبین آن است که در شهریور ماه  شرکت  “به‌پرداخت  ملت”  با  پوشش 19.47  درصد  از  بازار  تراکنش‌های  خرید،  بالاترین  دارنده‌ی  سهم  مبلغی  تراکنش‌های  مذکور  محسوب  می‌گردد.  در تراکنش‌های  پرداخت  قبض  و  خرید  شارژ  شهریور  ماه،  شرکت  “آسان پرداخت پرشین”  با  سهم مبلغی  16.60درصدی  بیشترین سهم مبلغی  این نوع از تراکنش‌ها را  به خود اختصاص داده است.

  بررسی عملكرد شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات پرداخت در آذرماه

گزارش شاپرک

بیشترین اختلاف بین سهم مبلغی تراکنش‌های خرید در  مرداد ماه  و ماه جاری با رقمی برابر با 0.50 درصد  افزایش در شرکت  “پرداخت الکترونیک  سامان”  گزارش شده است. این شاخص  در تراکنش‌های  پرداخت قبض و خرید شارژ با افزایش 1.19درصدی، در شرکت “پرداخت الکترونیک سپهر” مشاهده می شود.

شکل  6-4 سهم شرکت‌های   PSPاز مبلغ تراکنش‌های سرویس‌های مختلف را در شهریور ماه  نمایش می دهد.

گزارش شاپرک

 

نتایج بررسی‌های این بخش حاکی از آن است که دو شرکت  “الکترونیک کارت دماوند”  و  “سایان کارت” کمترین سهم  تعدادی و مبلغی تراکنش‌ها را در  بین  شرکت‌های  ارائه دهنده خدمات پرداخت  داشته و سهم آن ها از بازار کلیه سرویس‌های خدمات پرداخت کارت ناچیز است.

بررسی عملكرد شرکت‌های PSP در تعداد خطاهای تراکنش‌ها

در این بخش عملکرد شرکت‌های ارائه دهنده خدمات پرداخت از منظر تراکنش‌های ناموفق حوزه پذیرندگی مورد بررسی قرار می‌گیرد. هدف آن، انجام مقایسه‌ای بین شرکت‌ها در پشتیبانی از تراکنش‌های صحیح و دقت در عملکرد می‌باشد. بدین منظور سهم خطای پذیرندگی از تعداد کل تراکنش‌های هر شرکت  PSP  محاسبه گردیده تا بررسی شود که کدام شرکت عملکرد بهتری از این منظر داشته است. جدول  5-4 نتایج این بررسی در دو ماه متوالی مرداد و شهریور 1400 را منعکس نموده است.

گزارش شاپرک

در ماه  شهریور  شرکت  “آسان پرداخت پرشین”  و  “کارت اعتباری ایران کیش”  به صورت همزمان،  با رقمی برابر با 0.015درصد، بهترین عملکرد از منظر نسبت خطای پذیرندگی به مجموع تراکنش‌ها را در میان سایر شرکت‌ها داشته است. در مقابل شرکت  “الکترونیک کارت دماوند”  با کسب رقم  1.381درصد  بالاترین عدد شاخص مذکور را به خود اختصاص داده است.

در ماه جاری عملکرد شرکت‌های ارائه‌ دهنده خدمات پرداخت به ویژه شرکت  “پرداخت الکترونیک سداد”  به گونه‌ای بوده که سبب  کاهش نزدیک به  بیست  درصدی  در  خطای پذیرندگی  شبکه شده است. اطلاعات این جدول در شکل  7-4 به تصویر کشیده شده است.

گزارش شاپرک

در مقایسه ماهانه عملکرد این شرکت‌ها ملاحظه می شود که بیشترین کاهش در نسبت خطای پذیرندگی به کل  تراکنش‌ها  (عملکرد  مثبت)،  با  کاهشی  برابر  با  0.302 درصد  در   شرکت   “پرداخت  نوین  آرین”  رخ  داده  است. همچنین شرکت  “پرداخت الکترونیک  سپهر”  با رقم 0.570  درصد  افزایش،  بیشترین  رشد  را  نسبت به سایر شرکتها  در این شاخص تجربه کرده است.

بررسی عملكرد شرکت های PSP در ابزارهای پذیرش

یکی از مهمترین شاخص های حوزهی پرداخت الکترونیک کارت، بررسی عملکرد شرکت‌های  PSP  در مدیریت، پشتیبانی و توسعه ابزارهای پذیرش می‌باشد. با توجه به آینده‌ی صنعت پرداخت در حوزه‌ی پرداخت‌های موبایلی و اینترنتی، در گزارش اقتصادی شاپرک سعی شده است که علاوه بر ارائه‌ی اطلاعات در خصوص کارتخوان‌های فروشگاهی، به ابزارهای پذیرش اینترنتی و موبایلی نیز پرداخته شود. از این رو در این بخش ابتدا عملکرد  شرکت‌ها در هریک از ابزارهای پذیرش به تفکیک ابزارهای فعال سیستمی و تراکنش دار مورد بررسی قرار  گرفته و پس از آن به طور ویژه به عملکرد آن‌ها در کارتخوان فروشگاهی توجه میشود.

این شاخص، سبب  شناخت حوزه فعالیت و نحوه‌ی سرمایه گذاری  هر یک  از  شرکت‌های  PSPدر  ابزارهای پذیرش می‌شود. در  این بخش تعداد  هر  یک  از انواع  ابزار  پذیرش  فعال سیستمی و  تراکنشدار به  ازای  هر شرکت مورد بررسی قرار  می‌گیرد. سهم هر یک از شرکت‌های PSP  از تعداد کارتخوان های فروشگاهی، ابزار پذیرش اینترنتی و موبایلی فعال سیستمی در دو ماه مرداد  و شهریور  1400  در جدول 11-4 ارائه شده است.

در  شهریور ماه  به  میزان  بسیار  ناچیزی  از  تعداد  کارتخوان‌های  فروشگاهی  فعال  سیستمی  شبکه  پرداخت کارت کشور نسبت به ماه گذشته کاسته شده است. در این ماه شرکت “تجارت الکترونیک پارسیان” با کسب سهم بازار  15.00  درصدی به  عنوان دارنده‌ی بالاترین تعداد کارتخوان‌های فروشگاهی فعال سیستمی محسوب  می‌گردد.

شرکت  “آسان پرداخت پرشین ”  نیز با سهم بازار 35.95 درصد همچنان از بیشترین تعداد ابزار پذیرش اینترنتی پشتیبانی می‌کند. لازم به توضیح است که برخی شرکت‌ها با بازتعریف بعضی از کارتخوانهای فروشگاهی  خود به عنوان ابزار پذیرش اینترنتی، سعی در تسهیل انجام خدمات پرداخت کارت از طریق نرم افزار موبایلی خود و  بر بستر اینترنت می‌نمایند. ابزارهای پذیرش فوق این امکان را برای مشتریان فراهم می‌کند تا با استفاده  از نرم افزار این شرکت‌ها بر روی موبایل، اقدام به دریافت  QRCode  پذیرنده نموده و به آسانی پرداخت بدون کارت خود را با وارد کردن اطلاعات رمز دوم و  CVV2  انجام دهند. در بازار ابزار پذیرش موبایلی شرکت به پرداخت ملت  همچنان بخش عظیمی از سهم بازار ابزارهای موبایلی فعال سیستمی را با رقمی معادل با  29.96درصد  در اختیار دارد.

گزارش شاپرک

شرکت  “کارت اعتباری ایران کیش”  به ترتیب  با0.27 درصد  و  0.85درصد کاهش،  بیشترین اختلاف سهم را در تعداد کارتخوانهای فروشگاهی  و ابزار پذیرش اینترنتی  نسبت به  مرداد   ماه  رقم زده است. شرکت  “به  پرداخت ملت”  در ابزار پذیرش موبایلی بیشترین  تغییر سهم را با  0.02درصد افزایش نشان داده است.

سهم هر یک از شرکت‌های  PSP  از تعداد کارتخوان‌های   فروشگاهی، ابزار  پذیرش اینترنتی و موبایلی تراکنشدار در دو ماه متوالی مرداد و شهریور در جدول  12-4ارائه شده است. همانگونه که ملاحظه می‌گردد، در این ماه شرکت  “پرداخت  الکترونیک پاسارگاد” در  ابزار  کارتخوان  فروشگاهی  تراکنش دار با کسب14.28  درصد بالاترین سهم  را  در  اختیار  دارد.  شرکت  “آسان  پرداخت  پرشین”  با  کسب سهم 20.16  درصدی  همچنان  بیشترین سهم در ابزارهای تراکنش دار اینترنتی را به خود اختصاص داده است.   شرکت  “به پرداخت ملت”  نیز  با 84.46درصد بیشترین سهم بازار ابزارهای پذیرش تراکنش دار موبایلی را در دست دارد.

گزارش شاپرک

سهم بازار کارتخوان فروشگاهی در شرکت  “پرداخت الکترونیک پاسارگاد”  با افزایش0.42 درصدی،  بیشترین اختلاف را داشته است. شرکت “آسان پرداخت پرشین”  با  افزایش2.58 درصدی  بالاترین  تفاضل  را در سهم بازار  ابزار  پذیرش  اینترنتی  رقم  زده  است.  شرکت  “پرداخت  الکترونیک  سامان”  با  افزایش   0.57 درصدی،  بیشترین اختلاف  سهم را در ابزارهای پذیرش موبایلی تراکنش دار نسبت به ماه گذشته داشته است.

  بررسی عملکرد شرکت‌های ارائه دهنده خدمات پرداخت در مهر ماه

بررسی عملكرد شرکتهای  PSPدر ابزار کارتخوان‌های فروشگاهی

کارتخوان فروشگاهی به سبب تعدد ابزار و نیز تعداد و مبلغ تراکنش ها اهمیت ویژه‌ای نسبت به سایر ابزارهای پذیرش در شبکه پرداخت الکترونیک کارتی دارد. به همین علت به طور ویژه عملکرد کارتخوان فروشگاهی شرکت‌های ارائه دهنده خدمات پرداخت بررسی می‌شود.

با توجه به اهمیت کارتخوان‌های فروشگاهی در صنعت پرداخت کشور به دلیل سهم بالای تعدادی و مبلغی آن ها در  تراکنش‌ها، مطالعه ای در عملکرد  شرکت‌ها در  این ابزار انجام شده و  با محاسبه شاخص  اثربخشی آن ها،  نحوه‌ی  توزیع  این  ابزارها  توسط  شرکت‌ها  مورد  بررسی  قرار  می‌گیرد.  برای  این  منظور  ابتدا  سهم  هر  شرکت ارائه دهنده خدمات پرداخت از کل تعداد تراکنش‌های کارتخوان فروشگاهی و سهم هر شرکت  PSP  از  کل تعداد ابزار کارتخوان‌های فروشگاهی در هر استان مورد بررسی و محاسبه قرار گرفته و اثربخشی کارتخوان فروشگاهی فعال سیستمی و کارتخوان فروشگاهی تراکنشدار برای هر یک از آنها در بعد کشوری و نیز در بعد  استانی  اندازهگیری  و  تحلیل  شده  است.  در  پایان   با  بهره جویی  از  آمار  کارتخوان‌های  کم تراکنش  و  فاقد  تراکنش مالی شرکتهای PSP ، عملکرد هر شرکت در خصوص این نوع کارتخوان ها بررسی خواهد شد.

شاخص  اثربخشی  کارتخوان  فروشگاهی  فعال  سیستمی  در  بعد کشوری

دو شاخص تعداد کارتخوان‌های فروشگاهی و تعداد تراکنش‌های آن در کنار یکدیگر می‌توانند تعیین کننده عملکرد شرکت و توزیع مناسب این ابزارها توسط شرکت ها باشند که برای این منظور می‌توان شاخص اثربخشی کارتخوان فروشگاهی فعال سیستمی را تعریف نمود.

این شاخص بیانگر نسبت سهم هر شرکت از تراکنش‌های کارتخوان فروشگاهی به سهم آن شرکت از ابزار کارتخوان  فروشگاهی  است .عدد  حاصل  میزان  اثربخشی  کارتخوان‌های  یک  شرکت  در  شبکه  پرداخت الکترونیک را نشان می‌دهد و مقدار آن بیانگر میزان توانایی یک شرکت در جذب تراکنش‌ها است. در واقع چنانچه مقدار این شاخص برای شرکتی برابر یک باشد، بدین معنی است که آن شرکت توانسته است دقیقا به اندازه سهمی که در ابزارها دارد، از بازار تراکنش‌ها به دست آورد و چنانچه مقدار شاخص بالاتر از یک باشد یعنی  شرکت بیشتر  از  سهمی که  از  ابزارها  دارد،  موفق به  جذب  تراکنش  شده است.  بنابراین می‌توان  چنین گفت که  شاخص  اثربخشی کارتخوان  فروشگاهی، کارایی  توزیع کارتخوان های  شرکت‌های   PSPرا  بررسی نموده و از این رو شرکت‌ها به سبب کاراتر بودن توزیع، می‌بایست با جایابی مناسب کارتخوان‌ها برای جذب تراکنش‌های بیشتر، شاخص اثربخشی این ابزار پذیرش را بهبود بخشند.

در جدول  15-4شاخص اثربخشی کارتخوان‌های فروشگاهی فعال  سیستمی برای هر یک از شرکت‌های  PSP  در شهریور ماه محاسبه شده است.

گزارش شاپرک

در  شهریور  ماه همانند ماه گذشته شرکت‌های  “پرداخت الکترونیک سامان”  ،”به پرداخت ملت”  ،”آسان پرداخت پرشین”  ،”الکترونیک کارت دماوند”  ،”تجارت الکترونیک پارسیان”  و شرکت  “پرداخت الکترونیک سداد”  به رقمی بالاتر از یک در شاخص اثربخشی دست یافته اند. دارا بودن عدد بالاتر از  یک در شاخص اثربخشی به این معناست که جذب تراکنش‌های این شرکت‌ها بر روی کارتخوان‌ها بیشتر از سهم تعداد کارتخوان‌هایشان از کل کارتخوان‌های کشور بوده است. به عبارت دیگر نحوه توزیع کارتخوان‌های فروشگاهی این شرکت‌ها به گونه‌ای بوده که در جذب بیشتر تراکنش‌ها به نسبت سایر شرکت‌ها موفقتر عمل نموده‌اند.

بیشترین تغییر در میزان شاخص  اثربخشی کارتخوان‌های فروشگاهی  فعال  سیستمی  در  شهریور   ماه  1400 نسبت به ماه گذشته در شرکت  ”  پرداخت الکترونیک سداد”  با 0.077واحد افزایش گزارش می‌شود.  این امر به  دلیل   افزایش  سهم  تعداد  تراکنش‌های  کارتخوان  فروشگاهی  این  شرکت  در  مقابل  ریزش  جزئی  سهم  پایانه های  کارتخوان فروشگاهی فعال سیستمی  آن  ارزیابی می‌شود.  با توجه به متغیر بودن روند و مقدار رشد سهم  تعدادی  تراکنش‌های  کارتخوان‌های  فروشگاهی  شرکتها  نسبت  به  سهم  ابزار  کارتخوان  فروشگاهی آن‌ها، شاخص مذکور در هریک از شرکت‌های  PSPممکن است دچار کاهش و یا افزایش شده باشد.

همانگونه که ذکر شد دو شاخص تعداد کارتخوان‌های فروشگاهی و تعداد تراکنش‌های آن در کنار یکدیگر  می‌توانند تصویر خوبی از توزیع مناسب این ابزارها توسط هر یک از شرکت‌های  PSP  را ارائه دهند. نکته حائز  اهمیت این است که در شبکه‌ی شاپرک کارتخوان‌های فروشگاهی فعالی وجود دارند که فاقد تراکنش هستند.

به  این معنا  که  وضعیت  آنها  در  شبکه  فعال  است  ولیکن  تراکنشی از سوی  آن ها  وارد  شبکه‌ی  پرداخت  نشده‌است.

اثربخشی هر یک از شرکت‌ها در کل کارتخوان‌های فروشگاهی در بالا به تفصیل بررسی گردید. در این بخش به  منظور مشاهده‌ی نحوه‌ی جایابی کارتخوان‌های فروشگاهی تراکنشدار  در کشور و همچنین بررسی میزان توانایی یک شرکت در جذب تراکنش‌ها، شاخص اثربخشی به ازای سهم تراکنش‌های کارتخوان فروشگاهی هر شرکت به سهم  آنها  از  تعداد  کارتخوان‌های  فروشگاهی  تراکنشدار  بازتعریف  شده  و  به‌عنوان  شاخص اثربخشی کارتخوان‌های فروشگاهی تراکنش دار ارائه می‌گردد.

در واقع چنانچه مقدار این شاخص برای شرکتی برابر یک باشد، بدین معنی است که آن شرکت توانسته است دقیقا به اندازه سهمی که در ابزارهای تراکنش دار دارد، از بازار تراکنش‌ها به دست آورد و چنانچه مقدار شاخص بالاتر از یک باشد یعنی شرکت بیشتر از سهمی که از ابزارهای مزبور دارد، موفق به جذب تراکنش شده است.جدول زیر همچنین، شاخص اثربخشی کارتخوان‌های فروشگاهی را بر حسب ابزارهای کارتخوان فروشگاهی تراکنش دار در شهریور ماه محاسبه و ارائه می‌نماید.

گزارش شاپرک

در شاخص اثربخشی کارتخوان‌های فروشگاهی تراکنش دار همانند ماه گذشته شرکت‌های  “به پرداخت ملت”  ،”پرداخت الکترونیک سامان”  ،”تجارت الکترونیک  پارسیان”  ،”آسان پرداخت پرشین ”  و  “الکترونیک کارت دماوند”  به عددی بالاتر از یک دست یافته‌اند. این بدین معناست که جذب تراکنش‌های این شرکت‌ها بر روی  کارتخوان‌های تراکنش دار بیشتر از سهم تعداد کارتخوان‌هایشان از کل کارتخوان‌های تراکنشدار کشور بوده  است. به عبارت دیگر نحوه توزیع کارتخوان‌های فروشگاهی این شرکتها به گونه ای بوده که در جذب بیشتر  تراکنش‌ها به نسبت سایر شرکت‌ها موفقتر عمل نموده‌اند. عملکرد مختلف هر یک از شرکت‌های  PSP  در  کسب سهم بازار تراکنش‌ها و کارتخوان‌های تراکنش دار سبب گردیده تا میزا ن شاخص مذکور بعضا با افزایش و یا کاهش مواجه شود.  بالاترین  تغییر در شاخص اثربخشی کارتخوان فروشگاهی تراکنش دار   نیز  در شرکت پرداخت  الکترونیک  سداد  با  افزایش 0.034  واحدی  مشاهده  می‌شود.  چراکه  سهم  تعدادی  تراکنش‌های کارتخوان فروشگاهی آن افزایش و در مقابل، سهم کارتخوان‌های فروشگاهی تراکنش دار آن با  افزایش جزئی همراه بوده است.

 

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.