وضعیت برتر پرداخت الکترونیک سامان در گزارش شهریور شاپرک

پرداخت الکترونیک سامان در گزارش شهریور ماه شاپرک، بالاترین سهم تراکنش‌های کارتخوان فروشگاهی، بالاترین سهم در بازار تراکنش‌های موبایلی، بالاترین اختلاف سهم تعدادی تراکنش‌های ابزار پذیرش موبایلی، بالاترین سهم مبلغی تراکنش‌های اینترنتی و موبایلی، بالاترین سهم مبلغی تراکنش‌های خرید، بیشترین اختلاف بین سهم مبلغی تراکنش‌های خرید، بیشترین سهم بازار ابزارهای پذیرش تراکنش دار موبایلی و شاخص اثربخشی بالای یک را کسب کرد.

پرداخت الکترونیک سامان به عنوان یکی از قدیمی‌ترین شرکت‌های ارائه دهنده خدمات پرداخت، همیشه جزء برترین‌های این صنعت هم از نظر کیفی هم از نظر کمی بوده است. ما در ادامه آمار این شرکت را در شهریورماه بر اساس گزارش ماهیانه شاپرک بررسی کردیم.

سهم تعدادی و مبلغی تراکنش

سهم تعدادی و مبلغی هر یک از شرکت‌های ارائه دهنده خدمات پرداخت از کل تراکنش‌های بازار خدمات پرداخت الکترونیک کارتی، در دو شکل زیر ترسیم شده است.

در شهریور ماه پرداخت الکترونیک سامان در دو شاخص سهم مبلغی و تعدادی تراکنش‌ها موفق به کسب رتبه دوم شد.

گزارش شاپرک

گزارش شاپرک

سهم از بازار تراکنش‌های هر یک از ابزارهای پذیرش

در  شهریور ماه شرکت “پرداخت الکترونیک سامان” با پوشش  20.54درصدی از بازار تراکنش‌های کارتخوان فروشگاهی، بالاترین سهم  را  در  اختیار  خود  دارد. این شرکت  همچنان  با  پوشش  33.56  درصدی  از  سهم تعدادی تراکنش‌های موبایلی به عنوان دارنده‌ی بالاترین سهم در بازار تراکنش‌های موبایلی شناخته شده است.

گزارش شاپرک

سهم شرکتهای مختلف ارائه دهنده خدمات پرداخت از تعداد تراکنش های هر یک از ابزار های پذیرش در شکل زیر نمایش داده شده است.

گزارش شاپرک

شرکت پرداخت الکترونیک سامان در  شهریور  ماه  با رقمی  معادل 42.86  درصد بخش قابل توجهی از بازار مبلغ  تراکنش‌های اینترنتی را کسب نموده است. همین شرکت در ابزار پذیرش موبایلی  نیز  با پوشش  38.92درصدی، سهم عمدهای  از بازار مبلغی تراکنش‌های این ابزار را پشتیبانی می‌نماید.

گزارش شاپرک

سهم شرکت‌های PSP از بازار تراکنش‌های هر سرویس

سهم شرکت‌های مختلف ارائه دهنده خدمات پرداخت از تعداد تراکنش‌های هر یک از سرویس‌های شبکه‌ی الکترونیکی پرداخت کارت در شکل  زیر نمایش داده شده است.

  وضعیت برتر پرداخت الکترونیک سامان بین رقبا در مرداد ماه

گزارش شاپرک

سهم مبلغی تراکنش‌های  هر یک از شرکت‌های  PSP  از بازار سرویس‌های شبکه‌ی الکترونیکی پرداخت کارت برای دو ماه متوالی مرداد و شهریور  1400 در جدول  زیر ارائه شده است.

بیشترین اختلاف بین سهم مبلغی تراکنش‌های خرید در  مرداد ماه  و ماه جاری با رقمی برابر با 0.50 درصد  افزایش در شرکت  “پرداخت الکترونیک  سامان”  گزارش شده است.

گزارش شاپرک

بررسی عملكرد در ابزارهای پذیرش

این شاخص، سبب شناخت حوزه فعالیت و نحوه‌ی سرمایه گذاری هر یک از شرکت‌های  PSPدر  ابزارهای پذیرش می‌شود.

گزارش شاپرک

شرکت  “پرداخت الکترونیک سامان” با  افزایش  0.57 درصدی، بیشترین اختلاف  سهم را در ابزارهای پذیرش موبایلی تراکنش دار نسبت به ماه گذشته داشته است.

شاخص  اثربخشی  کارتخوان  فروشگاهی  فعال  سیستمی  در  بعد کشوری

دو شاخص تعداد کارتخوان‌های فروشگاهی و تعداد تراکنش‌های آن در کنار یکدیگر می‌توانند تعیین کننده عملکرد شرکت و توزیع مناسب این ابزارها توسط شرکت ها باشند که برای این منظور می‌توان شاخص اثربخشی کارتخوان فروشگاهی فعال سیستمی را تعریف نمود.

این شاخص بیانگر نسبت سهم هر شرکت از تراکنش‌های کارتخوان فروشگاهی به سهم آن شرکت از ابزار کارتخوان  فروشگاهی  است .

گزارش شاپرک

در  شهریور  ماه همانند ماه گذشته شرکت‌های  “پرداخت الکترونیک سامان”  به رقمی بالاتر از یک در شاخص اثربخشی دست یافته اند.

گزارش شاپرک

در شاخص اثربخشی کارتخوان‌های فروشگاهی تراکنش دار همانند ماه گذشته شرکت‌های،”پرداخت الکترونیک سامان”  به عددی بالاتر از یک دست یافته‌اند. این بدین معناست که جذب تراکنش‌های این شرکت‌ها بر روی  کارتخوان‌های تراکنش دار بیشتر از سهم تعداد کارتخوان‌هایشان از کل کارتخوان‌های تراکنشدار کشور بوده  است.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.