ابلاغ محدودیت‌های جدید در ارائه خدمات بانکی به اشخاص محجور

بانک مرکزی دستورالعمل اجرایی تعیین حدود ارائه خدمات بانکی به اشخاص محجور (کمتر از ۱۸ سال) را ابلاغ کرد که براساس آن سقف خرید روزانه با هر کارت برای افراد هفت تا ۱۲ سال ۱۰ میلیون تومان، افراد ۱۲ تا ۱۸ سال ۱۵ میلیون تومان و «مجانین» و «اشخاص غیررشید» ۱۵ میلیون تومان است.

براساس این بخشنامه بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی مکلف‌ هستند برای پایش مستمر ارباب رجوع در فرآیند شناسایی معمول و نیز ارزیابی ریسک برقراری تعاملات کاری با آنها، نسبت به تعیین سطح فعالیت ارباب رجوع اقدام کنند.

براساس این دستورالعمل ارائه خدمات بانکی اعم از اعطای هرگونه ابزار پذیرش، اعطای انواع تسهیلات و قبول انواع تعهدات با موضوعات تجاری، افتتاح و نگهداری حساب سپرده قرض‌الحسنه جاری با یا بدون دسته چک و خرید و فروش ارز اعم از نقدی و حواله‌ای به اشخاص محجور مجاز نیست.

همچنین اجاره صندوق امانات به اشخاص کمتر از ۱۸ سال نیز ممنوع شده است.

مؤسسه اعتباری، مجاز به افتتاح و نگهداری بیش از یک حساب سپرده قرض‌الحسنه پس انداز و یک حساب سپرده سرمایه‌گذاری کوتاه مدت عادی به نام هر شخص محجور نیست.

افتتاح حساب سپرده به طور مشترک با اشخاص محجور مجاز نیست.

افتتاح حساب سپرده قرض‌الحسنه پس‌انداز و حساب سپرده سرمایه‌گذاری کوتاه مدت عادی به نام هر شخص محجور در بیش از دو مؤسسه اعتباری مجاز نیست و بانک مرکزی شرایط اجرای آن را از طریق سامانه سیاح فراهم می‌کند.

اختصاص هرگونه ابزار پرداخت به حساب‌های سپرده اشخاص کمتر از هفت سال تمام ممنوع است.

اختصاص ابزار پرداخت به حساب‌های سپرده اشخاص بالاتر از هفت سال تمام تا ۱۲ سال تمام و نیز «مجانین» و «اشخاص غیررشید» بالاتر از ۱۸ سال تمام فقط در قالب اعطای کارت پرداخت فیزیکی مجاز است.

مؤسسات اعتباری و شرکت‌های خدمات پرداخت باید امکان پذیرش ابزارهای پرداخت اشخاص محجور در پذیرندگان اصنافی که بانک مرکزی مشخص می‌کند را محدود کنند.

مؤسسات اعتباری باید رویه‌هایی را اتخاذ کند که پس از رفع حجر(پس از ۱۸ سال)، بلافاصله نسبت به خلع سمت نماینده قانونی اقدام و زمینه برای بهره‌برداری مستقیم مشتری از خدمات بانکی فراهم شود.

سلب حق برداشت از حساب‌های سپرده‌ای که توسط مادر افتتاح شده‌اند باید پس از رسیدن مشتری به سن ۱۸ سال تمام انجام شود.

سقف خرید روزانه با هر کارت برای افراد هفت تا ۱۲ سال ۱۰ میلیون تومان، افراد ۱۲ تا ۱۸ سال ۱۵ میلیون تومان، مجانین و اشخاص غیررشید ۱۵ میلیون تومان است. همچنین سقف خرید روزانه با کل کارت‌های برای افراد هفت تا ۱۲ سال ۳۰ میلیون تومان، افراد ۱۲ تا ۱۸ سال و مجانین و اشخاص غیررشید ۵۰ میلیون تومان اعلام شده است. آستانه برداشت روزانه با سایر ابزارهای پرداخت برای سنین ۱۲ تا ۱۸ سال ۱۵ میلیون تومان است.

علاوه بر آن، آستانه مجاز مجموع مبالغ برداشت حضوری از همه حساب‌های سپرده متعلق به هر شخص محجور روزانه مبلغ ۵۰ میلیون تومان و ماهانه مبلغ ۵۰۰ میلیون تومان است. در صورت درخواست دارنده حق برداشت از حساب سپرده شخص محجور مبنی بر ضرورت برداشت وجه حضوری بیش از آستانه‌های مجاز تعیین شده، برداشت وجه منوط به تکمیل فیلد (قسمت) «بابت» در فرم‌های مربوط و ارائه اسناد مثبته دال بر ارتباط وجوه مورد تقاضا برای برداشت، با منافع شخص محجور است.

منبع ایرنا
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.