کاهش صف وام ازدواج در بانک ملی ایران

با پرداخت بدون وقفه تسهیلات ازدواج در بانک ملی ایران، تعداد افراد متقاضی این وام در بانک روند کاهشی به خود گرفته است.

در پایان آبان ماه امسال 29 هزار و 593 نفر در صف دریافت وام ازدواج بوده اند که این رقم نسبت به ماه قبل آن بیش از هشت هزار و 500 فقره کاهش داشته است.

همچنین در هشت ماه ابتدای امسال بالغ بر 174 هزار و 771 فقره تسهیلات ازدواج به زوج های جوان پرداخت شده که ارزش ریالی این تسهیلات 152 هزار و 806 میلیارد و 633 میلیون ریال است.

ردیف از ابتدای سال تا پایان ماه تعداد متقاضی در صف تعداد متقاضی دریافت وام مبلغ کل(مبالغ به میلیون ریال)
1 فروردین 23,625 2,852 2,041,700
2 اردیبهشت 74,657 20,200 16,963,120
3 خرداد 73,202 57,108 49,289,754
4 تیر 66,702 88,332 76,727,076
5 مرداد 56,105 109,224 95,129,886
6 شهریور 47,517 136,370 119,018,045
7 مهر 38,161 158,348 138,376,865
8 آبان 29,593 174,771 152,806,633

پرداخت وام ازدواج بانک ملی ایران با هدف ترویج سنت حسنه ازدواج در میان جوانان، از سیر صعودی مطلوبی برخوردار می باشد و ارزیابی آمار وام ازدواج این بانک طی پنج سال اخیر نشان می دهد، روند اعطای این تسهیلات همواره صعودی بوده است.

  کارت‌های اعتباری،جوایز جشنواره خودپردازهای بانک ملی ایران
منبع بانک ملی ایران
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.