افزایش سقف و کف انتقال وجه ساتنا و پایا

بانک مرکزی در بخشنامه ای به شبکه بانکی سقف مبلغ دستورپرداخت پایا را به 100 میلیون تومان و کف مبلغ دستورپرداخت ساتنا را به 50 میلیون تومان افزایش داد.

در راستای اجرای دقیق تر رسالت سامانه ساتنا در انتقال وجوه کلان و همچنین مدیریت حجم دستورپرداخت های سامانه یاد شده، از روز شنبه مورخ 25 دی ماه 1400 تغییراتی به شرح زیر در سامانه های ساتنا و پایا اعمال خواهد شد:

• کف مبلغ دستورپرداخت های بین مشتری (C2C) ساتنا، از 150 میلیون ریال به 500 میلیون ریال، افزایش خواهدیافت.
• سقف مبلغ دستورپرداخت های پایا، از 500 میلیون ریال به 1 میلیارد ریال به ازای هر دستورپرداخت، افزایش خواهد یافت.
• درخصوص چرخه های تسویه پایا در روزهای عادی (غیرتعطیل رسمی)، چرخه جدیدی در ساعت 17:45 جهت تسویه دستورپرداخت های غیرشاپرکی افزوده خواهد شد.

ذکر این نکته ضروری است که دستورپرداخت های ساتنا و پایا با مبدا و مقصد بانک مرکزی و همچنین دستورپرداخت‌های مربوط به تسویه وجوه پرداخت یاران، از شمول محدودیت های مبلغی ذکر شده مستثنی هستند. بدیهی است در صورت عدم رعایت کنترل های برشمرده، وجه التزام سامانه های ساتنا و پایا اعمال خواهد شد.

در پایان تأکید می شود، بانکها ضمن اطلاع رسانی مناسب به مشتریان خود، تغییرات لازم در سامانه های شبکه بانکی انجام شود.

افزایش سقف و کف انتقال وجه ساتنا و پایا

منبع بانک مرکزی ایران
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.