اینفوگرافیک/ تاریخچه کارت اعتباری

در اینفوگرافیک بالا تاریخچه کارت‌ اعتباری بصورت مصور آمده است.
کارت اعتباری