خروج از بنگاهداری، استراتژی قطعی بانک ملی ایران است

مدیرعامل بانک ملی ایران با تاکید بر این که خروج از بنگاهداری، استراتژی قطعی این بانک است، گفت: خروج بانک ملی ایران از بنگاهداری، گزینشی نیست و بانک با جدیت و برنامه ریزی، بنگاه های خود را واگذار خواهد کرد.

محمد رضا فرزین در مراسم تودیع و معارفه مدیران ارشد شرکت مدیریت طرح و توسعه آینده پویا با بیان این که خروج بانک ها از بنگاهداری، توسط شخص رئیس جمهور دنبال می شود، اظهار کرد: سیاست بانک ملی ایران شرکت داری نیست، بلکه خلق بنگاه و واگذاری آن به بخش خصوصی چابک و توانمند است.

وی با تاکید بر این که بانک ملی ایران بر اساس استراتژی جدید خود، ورود به فرایندهای ارزش آفرین و توسعه ای را در دستور کار خود قرار داده است، اظهار کرد: بنگاه داری، بانک را وارد حاشیه می کند و انرژی و وقت مدیران ارشد بانک را برای پاسخگویی های متعدد هدر می دهد، در حالی که اساسا بنگاهداری با روح بانکداری نیز همراهی ندارد.

مدیرعامل بانک ملی ایران از مدیران جدید شرکت مدیریت طرح و توسعه آینده پویا خواست حداکثر تلاش خود را برای تحقق اهداف ابلاغی در حوزه خروج از بنگاهداری به کار بسته و در مدت مشخص، موارد اعلامی را به سرانجام برسانند.

فرزین همچنین با اشاره به این که بانک ملی ایران باید با تقویت بانکداری شرکتی، کمک رسان بنگاه های تولیدی باشد، اظهار کرد: بنگاه ها در همه نقاط کشور باید از خدمات مالی و مشاوره ای بانک ملی ایران بهره مند شده و به تقویت اقتصاد کشور کمک کنند.

مدیرعامل بانک ملی ایران در ادامه به لزوم تاسیس یک گروه مالی به منظور ارائه خدمات بیمه ای، تامین سرمایه، اعتبار سنجی و ارائه خدمات مشاوره مالی تاکید و خاطرنشان کرد: تمرکز همه فعالیت های مالی بانک در یک گروه مالی، می تواند علاوه بر جلوگیری از خروج منابع، قدرت چانه زنی بانک در مجامع بین المللی را نیز افزایش دهد.

فرزین تاکید کرد : این موارد در برنامه استراتژیک دو ساله بانک ملی ایران گنجانده شده و با برنامه ریزی دقیق و هدفمند، دنبال خواهد شد.

در این جلسه که با حضور جمعی از مدیران ارشد بانک برگزار شد، محمد حسین فروزان مهر به عنوان مدیرعامل و علی زارعی به عنوان رئیس هیات مدیره شرکت مدیریت طرح و توسعه آینده پویا معرفی شدند و از خدمات حسین پناهیان، مدیرعامل پیشین این شرکت قدردانی شد.

منبع بانک ملی ایران
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.