رسالت ایران کیش در سال دانش بنیان

نامگذاری امسال تحت عنوان «تولید؛ دانش‌بنیان، اشتغال‌آفرین» بار دیگر نقش شرکت های دانش بنیان درکشور برای خلق خواسته هایی مانند تبدیل شدن به قدرت منطقه از بعد اقتصادی و علمی، تعامل خردمندانه و هوشیارانه با اقتصاد جهانی و فراهم شدن بخشی از GDP کشوررا ازطریق این شرکت ها گوشزد می کند.

هرچند شرایط این دو دهه به گونه ای پیش رفت تا بسیاری از خواسته ها محقق نشود اما نامگذاری سال 1401 به نام “دانش بنیان” بیانگر رویکرد ویژه تر و امید دوچندان به این شرکت هاست.

رسالت ایران کیش در سال دانش بنیان

شرکت هایی که به عنوان ابزاری کار آمد جهت ارتقاء و ارتباط مؤثر بین ارزش های مشترک و عوامل رشد جوامع مختلف، برشمرده می شوند و همچنین به عنوان عامل تعیین کننده در کلیه سیاست گذاری ها از یک سو باید شرایط انتشار فعالیت های نوآورانه توسعه یافته در دانشگاه ها و واحدهای تحقیقاتی و شرکت ها را ارتقا ء دهند و از سویی دیگر باید دسترسی آزاد به نوآوری های توسعه یافته توسط دیگر شرکا و یا جوانان مستعد را فراهم کنند.

شرکت های دانش بنیان به سه بخش تولیدی، صنعتی و نوپا تقسیم بندی می شوند کسب مجوز شرکت های دانش بنیان صنعتی از جمله پیچیده ترین مجوزهاست که دریافت آن نیاز به بررسی های ویژه کارشناسان دارد و اکثر شرکت های دانش بنیان کشور در حوزه شرکت های نوپا موفق به اخذ این مجوز می شوند، اما  ایران کیش از سال 96 موفق به اخذ مجوز دانش بنیان صنعتی شده است و همچنان تحت عنوان یک شرکت دانش بنیان مشغول به فعالیت است .

در مقوله شرکت های دانش بنیان اما به همان اندازه که ایده ها و محصولات فناورانه و دانش بنیان اهمیت دارند، تجاری سازی این ایده ها و محصولات نیز حائز اهمیت است. موضوعی که شرکت ایران کیش در مسیر آن گام برداشته است، این شرکت تلاش کرده تا با تست ایده و محصول، ساختن مفهوم تجاری از ایده و محصول، غربال آن ها و استخراج ناب ترین شان، فعالیت های پژوهشی کاربردی، حرکت به سمت بازارگرایی وآژانس های اقتصادی و زمانی که روی ایده و محصول وقت گذاشته می شود، در نهایت محصول خود را به بازار برای استفاده و خدمت به مردم ارائه دهد.

از سویی دانش بنیان بودن شرکت ایران کیش بیانگر این است که این شرکت در حال حاضر و با توجه به روندهای تحول دیجیتال درحوزه پرداخت، با گام برداشتن در مسیر محصولات نوین و فناورانه از یک سو ، نگاه ویژه ای به حوزة نوآوری باز شامل فین تک و استارتاپ ها نیز داشته است. وقتی سخن از حرکت در مسیر تحول دیجیتال میشود و از طرفی باور داریم خلاقیت، رکن اصلی در این زمینه است، نیازمند توجه ویژه به فعالان حوزه فین تک نیز هستیم؛ توجه به این امر میتواند نوآوری وارزش افزوده فراوانی برای صنعت پرداخت الکترونیک به ارمغان بیاورد.

البته در این مورد تعامل سازنده بین ایران کیش و بانک های سهامدار و شرکا، بسترهای لازم را در این مورد فراهم میکند تا زمینه جذب فین تکها و استارت آپها فراهم شود.

به عبارتی راهبردهای ایران کیش در مسیر تحول به دو شکل تعریف شده است؛ یکی مشارکت در سرمایه گذاری و مطالعه محصولات نوآورانه و سپس حمایت و سرمایه گذاری مستقیم که در هر دو حوزه بانکهای سهامدار در کنار شرکت حضور دارند.

در حقیقت، حرکت در این مسیر یک راه حل اساسی برای توسعه و تنوع محصول و افزایش سهم بازار خواهد بود موضوعی که به عنوان  یکی ازاولویتهایی که ایران کیش در دستور کار دارد در نظر گرفته شده است.

منبع شرکت کارت اعتباری ایران کیش
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.