آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت کارت اعتباری ایران کیش

جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای دوره مالی منتهی به 30 آذر1400 شرکت کارت اعتباری ایران کیش در روز چهارشنبه برگزار می گردد.

بدینوسیله از کلیه سهامداران محترم شرکت کارت اعتباری ایران کیش (سهامی عام) و یا نمایندگان قانونی آنها دعوت می گردد تا در جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای دوره مالی منتهی به 30 آذر1400 این شرکت که در روز چهارشنبه مورخ 1401/01/31 رأس ساعت 15:00در محل مجموعه فرهنگی تلاش واقع در تهران، خیابان ولیعصر، نرسیده به چهار راه پارک وی برگزار می گردد، حضور بهم رسانند.

دستور جلسه:

  • استماع گزارش هیأت مدیره، حسابرس و بازرس قانونی شرکت برای عملکرد دوره مالی منتهی به 30 آذر1400.
  • بررسی و تصویب صورتهای مالی برای دوره مالی منتهی به 30 آذر1400و اتخاذ تصمیم نسبت به تقسیم سود.
  • انتخاب حسابرس و بازرس قانونی اصلی و علی البدل برای سال مالی منتهی به 30 آذر 1401.
  • تعیین میزان حق حضور و پاداش اعضای هیأت مدیره .
  • انتخاب روزنامه کثیر الانتشار برای سال مالی منتهی به 30 آذر 1401.
  • سایر موارد قابل طرح که در صلاحیت مجمع عمومی عادی سالیانه می باشد.

یادآوری:

همراه داشتن کارت ملی برای کلیه سهامداران و معرفی نامه معتبر برای نمایندگان اشخاص حقوقی، جهت حضور در مجمع الزامی است. همچنین برگه ورود به جلسه در روز و محل برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه توزیع می گردد.

همچنین سهامداران محترم می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن 85943181-021امور سهام شرکت کارت اعتباری ایران کیش تماس حاصل نمایند.

منبع شرکت کارت اعتباری ایران کیش
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.