گام دوم افزایش سرمایه بیمه سرمد کلید خورد

هیات مدیره بیمه سرمد، مرحله دوم افزایش سرمایه این شرکت را از محل تجدید ارزیابی‌ها کلید زد.

افزایش سرمایه این شرکت در مجمع عمومی فوق‌العاده اسفند 1400 به تصویب رسیده بود که مرحله نخست آن، در خرداد ماه 1401 به ثبت رسید تا بیمه سرمد، سرمایه خود را از 2500 میلیارد ریال به مبلغ 4800 میلیارد ریال افزایش دهد.

پس از انجام مرحله اول افزایش سرمایه، هیات مدیره بیمه سرمد در نظر دارد بر اساس تفویض مجمع عمومی فوق‌العاده، مرحله دوم افزایش سرمایه را کلید بزند و سرمایه ثبتی خود را با افزایش 49 درصدی به 7,152,000,000,000 ریال برساند.

بر اساس تصمیم هیات مدیره، انجام مرحله دوم افزایش سرمایه از مبلغ 4,800,000,000,000 ریال به مبلغ 7,152,000,000,000 ریال، از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها، به منظور افزايش ظرفيت نگهداری مجاز شرکت، ثروت‌سازی براي سهامداران شرکت و نيز افزايش ظرفيت شرکت جهت خريد دارایی‌های ثابت صورت می‌گیرد.

منبع بیمه سرمد
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.