میزان عضویت مشتریان بانک قرض الحسنه رسالت در سامانه اعتبارسنجی مرآت

مدیرعامل بانک قرض الحسنه رسالت گفت: بیش از چهارمیلیون نفر از مشتریان این بانک عضو سامانه اعتبارسنجی مرآت هستند.

محمدحسین حسین زاده با اشاره به اینکه اعتبارسنجی بخش خرد جامعه به عنوان یک نیاز در نظام بانکی مطرح بوده است، افزود: این خلاء از چهار سال قبل با سامانه اعتبارسنجی مرآت برطرف شده و در حال حاضر مشتریان بانک قرض الحسنه رسالت با عضویت در این سامانه وام خود را دریافت می کنند.

وی با بیان اینکه سامانه اعتبارسنجی مرآت بعد از ثبت اطلاعات متقاضیان، با پردازش اطلاعات مالی توان بازپرداخت و تعهد فرد را اعلام می کند، افزود: بانک قرض الحسنه رسالت نیز براساس این اعتبارسنجی به متقاضی وام پرداخت می کند.

حسین زاده مجموع وام های پرداختی بانک قرض الحسنه رسالت رادر  سال جاری  ۴۰۰هزار فقره بارقمی حدود ۱۹ هزار میلیاردتومان و میانگین ۴۵ میلیون تومان عنوان کرد و اظهارداشت: حدود ۲۰درصد این وام ها چون سطح بالایی در اعتبارسنجی داشتند، بدون دریافت هیچ گونه اسناد ضمانتی پرداخت شده اند.

مدیرعامل بانک قرض الحسنه رسالت  گفت: از ۸۰ درصد باقیمانده حدود ۳۵ درصد صرفا با سفته شخص متقاضی وام و مابقی با یک ضامن و فقط با سفته وام خود را دریافت کرده اند.

منبع بانک قرض الحسنه رسالت
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.