سپرده‌های بانک ملت به چند میلیارد تومان رسید؟

بانک ملت، گزارش عملکرد یک‌ماهه منتهی به پایان شهریورماه امسال را منتشر کرد که بر اساس این گزارش، مانده سپرده‌های این بانک در پایان نیمه اول سال به حدود 8.635.285 میلیارد ریال افزایش یافته است.
این بانک که با نماد وبملت و سرمایه نزدیک به 262.043 میلیارد ریال از بانک‌های فعال در بازار سرمایه کشور محسوب می‌شود، در شهریورماه مبلغی بالغ بر 36.008 میلیارد ریال و در 6 ماهه ابتدای سال بیش از 225.215 میلیارد ریال به سپرده گذاران، سود پرداخت کرده است.

این گزارش حاکی است، درآمد بانک ملت از محل اعطای تسهیلات در یک ماهه شهریور 1401 مبلغی نزدیک به 76.175 میلیارد ریال و در نیمه اول سال مبلغی حدود 391.943 میلیارد ریال بوده است.همچنین در شهریورماه سال جاری، درآمد سپرده‌گذاری وبملت بیش از 6.796 میلیارد ریال، درآمد اوراق بدهی این بانک بالغ بر 5.139 میلیارد ریال و درآمد کارمزد آن بیش از 6.401 میلیارد ریال گزارش شده است.درآمد بانک ملت در نیمه اول سال نیز از محل اعطای تسهیلات نزدیک به 391.943 میلیارد ریال، از محل سپرده‌گذاری بیش از 48.277 میلیارد ریال، از محل اوراق بدهی حدود 47.125 میلیارد ریال و از محل کارمزدهای دریافتی بالغ بر 47.533 میلیارد ریال اعلام شده است.بر اساس گزارش درج‌ شده در سامانه کدال سازمان بورس، بانک ملت از محل اعطای تسهیلات مرابحه در شهریورماه حدود 36.507 میلیارد ریال و در 6 ماهه حدود 200.060 میلیارد ریال درآمد کسب کرده است.

درآمد وبملت از محل تسهیلات ارزی هم در یک ماهه شهریورماه سال جاری حدود 12.639 میلیارد ریال و در نیمه اول امسال حدود 51.531 میلیارد ریال بوده است.

عقد سلف در رده بعدی درآمدزایی بانک ملت از محل تسهیلات اعطایی در ششمین ماه سال بوده به گونه ای که وبملت از محل اعطای این تسهیلات در شهریورماه بیش از 10.873 میلیارد ریال و در فصل بهار و تابستان امسال حدود 57.267 میلیارد ریال درآمد به دست آورده است.

منبع بانک ملت
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.