یک نفس راحت موقتی برای پرداخت‌یارها

در نامه‌ای که یکشنبه شب رسانه ای شد، کارگروه ویژه اقتصاد دیجیتال، شرکت شاپرک را ملزم کرد که ابلاغ اخذ اینماد توسط شرکت‌های پرداخت یار را تا تصمیم‌گیری نهایی این کارگروه لغو کند.

در این نامه بیان شده که بررسی موضوع عدم الزام اخذ اینماد برای شروع فرایند کسب و کار در دستور کارگروه ویژه اقتصاد دیجیتال است. همچنین تعیین تکلیف اینماد به عنوان یکی از مجوزهای کسب و کار منوط به اخذ تصمیم توسط کارگروه ویژه اقتصاد دیجیتال شده است.

 

لغود اینماد به عنوان مجوز شروع کسب و کار طبق آیین نامه داخلی کارگروه ویژه اقتصاد دیجیتال، در کمیسیون راهبری اقتصاد دیجیتال مصوب و در نوبت تصمیم گیری کارگروه ویژه قرار دارد. بدین ترتیب ابلاغ الزام استفاده از اینماد از سوی شاپرک به شرکت‌های پرداخت یار مغایر با تصمیمات هیات مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار و اختیارات و تصمیمات کارگروه ویژه اقتصاد دیجیتال است. لذا ضمن دعوت از جنابعالی برای ارائه گزارش به کارگروه خواهشمند است به فوریت نسبت به لغو دستور الزام اخد اینماد به شرکت‌های پرداخت یار تا زمان اتخاذ نهایی توسط کارگروه ویژه اقتصاد دیجیتال اقدامات لازم معمول فرمایید.

 

نامه‌ای کارگروه ویژه اقتصاد دیجیتال

گفتنی است شرکت شاپرک در نامه‌ای به مدیران شرکت‌های پرداخت یار اعلام کرد که از 24 آبان پایانه‌های اینترنتی فاقد اینماد یا دارای هویت نامنطبق با مالک نماد طی 6 هفته از تاریخ فوق، راساً از سوی شرکت شاپرک غیرفعال خواهد شد.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.