پرداخت الکترونیک سداد، دارای کمترین کارتخوان کم تراکنش و فاقد تراکنش آبان ماه

در گزارش آبان ماه شاپرک، از منظر نسبت مجموع کارتخوان‌های کم تراکنش و فاقد تراکنش مالی به پایانه‌های فعال سیستمی کمترین رقم این شاخص به شرکت " پرداخت الکترونیک سداد" تعلق دارد.

شرکت پرداخت الکترونیک سداد یکی از شرکت‌های شناخته شده پرداخت ایران و بازوی پرداخت بانک ملی است.

پرداخت الکترونیک سداد، دارای کمترین کارتخوان کم تراکنش

بر اساس گزارش آبان ماه شاپرک، شرکت پرداخت الکترونیک سداد از نظر تعداد تراکنش 7.86 درصد سهم بازار را کسب کرده است. همچنین در شاخص مبلغ تراکنش با سهم 12.41 درصدی، رتبه سوم را بین شرکت‌های پرداخت از آن خود کرد.

همچنین این شرکت در سهم شرکت‌های PSP  از تعداد تراکنش های هریک از ابزار های پذیرش موفق شد در تعداد تراکنش‎های کارتخوان سهم  8.11 درصدی، در تعداد تراکنش های ابزار پذیرش اینترنتی سهم 7.48 درصدی و درتعداد تراکنش‌های ابزار پذیر موبایلی سهم 0.18 درصدی را کسب کند.

در مقایسه سهم هر شرکت PSP از مبلغ تراکنش های هریک از ابزار های پذیرش نیز پرداخت الکترونیک سداد در تراکنش‌های کارتخوان سهم 11.96 درصدی، در تراکنش‌های اینترنتی سهم 15.16 درصدی و در تراکنش‌های موبایلی سهم0.12 درصدی را کسب کرد.

از نکات قابل توجه در گزارش آبان ماه پرداخت الکترونیک سداد، کمترین رقم نسبت مجموع کارتخوان های کم تراکنش و فاقد تراکنش مالی به پایانه‌های فعال سیستمی است.

 

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.