رمز ریال ایران کیش و بانک تجارت خواست بانک مرکزی را عینیت بخشید

علی سیفی معاون شرکت خدمات انفورماتیک با بیان اینکه آنچه در اپلیکیشن زمرد ایران کیش و بانک تجارت درخصوص رمزریال رخ داده عینیت بخشیدن به خواست و الزامات بانک مرکزی است و زمرد این خواست را اجرایی کرده است، گفت: وقتی رمز ریال به این شکل وارد ابزارهای الکترونیکی شود اتفاق بسیار مهمی رخ داده است.

سیفی اضافه کرد: بعد از این ذهن برخی مدیران به این سمت می رود که استفاده از این ابزار تا چه اندازه یاری دهنده خواهد بود. آنچه امروز می بینیم ویرایش نخست از اجرایی کردن رمزریال است. البته تا ویرایش های دیگر راه داریم و نواقصی اگر باشد هم گام به گام برطرف می شود،  اما باید کار، تداوم داشته باشد،  تیمی که در بانک مرکزی است تلاش دارند تا خیلی سریع مشکلات رمز ریال برطرف شود.

وی درباره اینکه آیا رمز ریال جایگرین رمز ارز خارجی خواهد شد گفت: فرهنگ مصرف ریالی ما در کشور متفاوت است ما باید صبر کنیم. اگر انتظار داریم این موضوع مثلا ظرف 6 ماه جا بیافتد باید گفت چنین چیزی نیست.  اگر با این سرعتی که من در اینجا و در این اپلیکیشن ( اپلیکیشن زمرد ایران کیش و بانک تجارت ) دیدم، سایر شرکت های پرداخت و مردم هم عمل کنند شاید سال دیگرهمین موقع رمز ریال جا افتاد. البته بحث اعتماد سازی در بین مردم بسیار مهم است بحث کاربردی کردن رمزریال در کسب و کار هم بسیار مهم است. ما میتوانیم به آن جا برسیم اما امروز ما تازه در مرحله تولد رمز ریال هستیم.

معاون شرکت خدمات انفورماتیک افزود: تنها با تبلیغات و اعتماد سازی می توان این موضوع را نهادینه کرد. برای این آگاه سازی باید مجموعه ای از بانک ها، شرکت های پرداخت و بانک مرکزی اقدام کنند.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.