سقف نسبت دارایی‌های ثابت بانک‌ها ۳۰ درصد شد

بانک مرکزی در بخشنامه‌ای نسخه اصلاحی دستورالعمل نحوه محاسبه نسبت خالص دارایی‌های ثابت مؤسسات اعتباری را به شبکه بانکی ابلاغ کرد.

براساس این دستورالعمل، تحصیل و تملک ارادی هرگونه دارایی‌های ثابت غیربانکی توسط مؤسسه اعتباری اعم از مستقیم و یا غیرمستقیم از طریق اشخاص وابسته، ممنوع بوده و همچنین سقف نسبت دارایی‌های ثابت نیز معادل 30 درصد تعیین شده است.

در این بخشنامه آمده است: پیرو بخشنامه شماره 62147‌‏/94 مورخ 11‌‏/3‌‏/1394 موضوع ابلاغ «دستورالعمل نحوه محاسبه نسبت خالص دارایی‌های ثابت مؤسسات اعتباری»؛ ضوابط مذکور بنا به تغییر شرایط و اقتضائات محیطی و ایضاً تکالیف مقرر در اسناد بالادستی مبنی بر لزوم عدم تحصیل و نگهداری دارایی‌های ثابت غیربانکی توسط شبکه بانکی کشور، مورد بازنگری قرار گرفت و اصلاحیه مذکور در جلسه مورخ 22‌‏/01‌‏/1402 شورای پول و اعتبار به تصویب رسید.

طبق این دستورالعمل، تحصیل و تملک ارادی هرگونه دارایی‌های ثابت غیربانکی توسط مؤسسه اعتباری اعم از مستقیم و یا غیرمستقیم از طریق اشخاص وابسته، ممنوع شده است.

همچنین در نحوه محاسبه نسبت خالص دارایی‌های ثابت، تغییراتی اعمال گردیده، به نحوی که سود انباشته از موارد کاهنده مخرج کسر حذف شده و وثایق تملیکی نیز در صورت کسر محاسبه نمی‌شود و باید در چارچوب ضوابط مربوطه از جمله دستورالعمل نحوه واگذاری اموال مازاد مؤسسات اعتباری واگذار شوند.

همچنین سقف نسبت دارایی‌های ثابت نیز معادل 30 درصد تعیین شده و در صورتی که مؤسسه اعتباری، حد مجاز را نقض نماید، تحصیل و تملک هرگونه دارایی‌های ثابت بانکی توسط مؤسسه اعتباری تا زمان تطبیق خود با سقف مجاز مربوط ممنوع شده است.

منبع تسنیم
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.