تندیس رضایتمندی مشتری به ایران کیش رسید

تندیس هفتمین اجلاس رضایتمندی مشتری به ایران کیش رسید.

هادی قوامی معاون وزیر اقتصاد درباره ملاک انتخاب شرکت ها در بخش رضایتمندی مشتری به گفت: این جایزه از میان حدود هزار شرکت به  75 بخش تولیدی و شرکت های تجاری داده شده اند و کمیته داوری  این شرکت ها را حائز این رتبه دانسته است.

به گزارش روابط عمومی ایران کیش وی در گفتگو با خبرنگار ما گفت : برای انتخاب این شرکت ها، مجموعه شاخص های بهره وری،  عملکرد تولید، سود آوری، میزان کارکنان شاغل و وسعت سازمان و یکی ازمهمترین آن ها یعنی توجه به نوآوری بررسی شده اند که مجموعه کمیته علمی  براساس این شاخص ها، این شرکت ها را برگزیده است.

معاون وزیر اقتصاد گفت: امید داریم با جایزه رضایتمندی مشتری تلاش برای بهره وری و  نو آوری این شرکت ها را ارج نهاده و به عنوان یک ارزش به این بخش ها نور تابانده باشیم .

قوامی در گفتگوی با ما اظهار کرد: از سویی مباحث امروز در جمع دولتی ها و مجلسیان مطرح شده و  مکانی برای گفتگوی قوای مقننه و اجرایی با فعالان اقتصادی را شکل داده است فعالانی که قطعا می توانند در سیاستگذاری ها نقش داشته باشند.

معاون وزیر اقتصاد افزود: قطعا این جوایز  باعث تشویق سایر تولیدی ها نیز می شود و امید داریم با ایجاد رقابت در میان بخش های اقتصادی تلاش هرچه بیشتر تمامی ارگان ها در اشتغالزایی ، بهره وری و رشد را شاهد باشیم.

وی با بیان اینکه با توجه به شرایط امروز کشور، اهمیت به اشتغال زایی و شنیدن مسائل بنگاه ها یکی از اولویت های ماست اظهارکرد : تشریح درد نیمی از راه درمان است و ما امروز این دردها را شنیدیم.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.